logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Załatwianie spraw obywateli / Zezwolenia i decyzje

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
 Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej
 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży
 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
 Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej
 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 Wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 Dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest.
wersja do druku drukuj