logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Załatwianie spraw obywateli / Małżeństwa, narodziny, zgony

Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej
 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 Sporządzenie aktu urodzenia
 Sporządzenie aktu zgonu
wersja do druku drukuj