główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Budżet na 2017 rok

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VII/10/2017 VII Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 98 KB
Uchwała Nr 4200/VII/9/2017 VII Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2 305 671 zł, przedstawionego w uchwale budzetowej na 2017 rok Gminy Konopiska 85 KB
UCHWAŁA NR 205/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024 462 KB
UCHWAŁA NR 204/XXVII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2017 rok. MB
Uchwała Nr 4200/VII/175/2016 VII Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Konopiska 105 KB
Uchwała Nr 4200/VII/174/2016 VII Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2024 154 KB
Uchwała Nr 4200/VII/173/2016 VII Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wojta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 114 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024 516 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2016 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2017 790 KB