główna zawartość
artykuł nr 1

Informacje z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Budżet na 2016 rok

UCHWAŁA NR 112/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 113/XVII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

ZARZĄDZENIE NR 102/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 103/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Uchwała Nr 4200/VII/166/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Uchwała Nr 4200/VII/167/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024

Uchwała Nr 4200/VII/37/2016 z dnia 4 luty 2016 roku VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań