główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia 2013

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2013.

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojazdu marki UAZ o numerze rejestracyjnym SCZ 24EV.

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 14 stycznia 2013 r.  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 7/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał: 1. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso 2. zmieniająca uchwałę Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi 3. zmieniająca uchwałę Nr 203/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z  28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4. zmieniająca uchwałę Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 5. zmieniająca uchwałę Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów 6. zmieniająca uchwałę Nr 206/XXVII/2012 z dnia 28.12.2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Konopiska w 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 10A/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki na terenie Gminy Konopiska w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012.

ZARZĄDZENIE NR 13/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 14/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 15/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024.

ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 18/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 20/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 21/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 22/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 23/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE NR 26/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrktora Publicznego Przedszkola w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 28/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach

ZARZĄDZENIE NR 29/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu

ZARZĄDZENIE NR 33/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach.

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie  powolania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach domowych i w mieniu komunalnym spowodowanych przez deszcz nawalny oraz wystąpieniem sytuacji powodziowej w gminie Konopiska w miesiącu czerwcu 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 34A/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 34B/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 34C/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie odwołania stanu alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 35/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 36/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 37/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie  powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku.

ZARZĄDZENIE NR 39/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach.

ZARZĄDZENIE NR 40/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 41/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni.

ZARZĄDZENIE NR 42/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im . Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku.

ZARZĄDZENIE NR 43/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 45/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 46/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni.

ZARZĄDZENIE NR 47/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach- Korzonku.

ZARZĄDZENIE NR 48/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie  powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach.

ZARZĄDZENIE NR 49/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Konopiska na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

ZARZĄDZENIE NR 50/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie  powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana pawła II w Łaźcu.

ZARZĄDZENIE NR 51/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

ZARZĄDZENIE NR 52/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu.

ZARZĄDZENIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach.

ZARZĄDZENIE NR 54/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lipca 2013 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im .Jana Pawła II w Łaźcu.

ZARZĄDZENIE NR 56/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach.

ZARZĄDZENIE NR 57/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rększowicach.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

ZARZĄDZENIE NR 60/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 61/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego p.k. "MAGNOLIA 2013"

ZARZĄDZENIE NR 65/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 66/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 68/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 69/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 września 2013 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach

ZARZĄDZENIE NR 70/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

ZARZĄDZENIE NR 71/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

ZARZĄDZENIE NR 72/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 września 2013 r. w sprawie uruchomienia akcji jodowej na terenie gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 74/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 75/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 września 2013 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach oraz ustalenia Regulaminu pracy tej komisji.

ZARZĄDZENIE NR 76/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 77/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 79/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2013 r. w sprawie  przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad w warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 80/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 81/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 83/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 84/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

ZARZĄDZENIE NR 85/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 87/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 88/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

ZARZĄDZENIE NR 89/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 90/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 91/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 92/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 93/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 94/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 95/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 95/2013 396 KB
ZARZĄDZENIE NR 94/2013 425 KB
ZARZĄDZENIE NR 93/2013 840 KB
ZARZĄDZENIE NR 1/2013 55 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/2013 57 KB
ZARZĄDZENIE NR 3/2013 122 KB
ZARZĄDZENIE NR 5/2013 123 KB
ZARZĄDZENIE NR 6/2013 160 KB
ZARZĄDZENIE NR 7/2013 58 KB
ZARZĄDZENIE NR 8/2013 366 KB
ZARZĄDZENIE NR 9/2013 123 KB
ZARZĄDZENIE NR 10/2013 134 KB
ZARZĄDZENIE NR 10A/2013 162 KB
ZARZĄDZENIE NR 11/2013 124 KB
ZARZĄDZENIE NR 12/2013 MB
ZARZĄDZENIE NR 13/2013 174 KB
ZARZĄDZENIE NR 14/2013 136 KB
ZARZĄDZENIE NR 15/2013 237 KB
ZARZĄDZENIE NR 16/2013 130 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2013 61 KB
ZARZĄDZENIE NR 18/2013 57 KB
ZARZĄDZENIE NR 19/2013 242 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/2013 143 KB
ZARZĄDZENIE NR 21/2013 53 KB
ZARZĄDZENIE NR 22/2013 220 KB
ZARZĄDZENIE NR 23/2013 206 KB
ZARZĄDZENIE NR 25/2013 88 KB
ZARZĄDZENIE NR 24/2013 187 KB
ZARZĄDZENIE NR 26/2013 155 KB
ZARZĄDZENIE NR 27/2013 153 KB
ZARZĄDZENIE NR 28/2013 155 KB
ZARZĄDZENIE NR 29/2013 155 KB
ZARZĄDZENIE NR 31/2013 146 KB
ZARZĄDZENIE NR 32/2013 162 KB
ZARZĄDZENIE NR 33/2013 159 KB
ZARZĄDZENIE NR 34/2013 59 KB
ZARZĄDZENIE NR 34A/2013 58 KB
ZARZĄDZENIE NR 34B/2013 60 KB
ZARZĄDZENIE NR 34C/2013 59 KB
ZARZĄDZENIE NR 35/2013 129 KB
ZARZĄDZENIE NR 36/2013 94 KB
ZARZĄDZENIE NR 37/2013 60 KB
ZARZĄDZENIE NR 38/2013 60 KB
ZARZĄDZENIE NR 39/2013 61 KB
ZARZĄDZENIE NR 40/2013 227 KB
ZARZĄDZENIE NR 41/2013 64 KB
ZARZĄDZENIE NR 42/2013 63 KB
ZARZĄDZENIE NR 43/2013 64 KB
ZARZĄDZENIE NR 44/2013 62 KB
ZARZĄDZENIE NR 45/2013 90 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/2013 91 KB
ZARZĄDZENIE NR 47/2013 91 KB
ZARZĄDZENIE NR 48/2013 93 KB
ZARZĄDZENIE NR 49/2013 70 KB
ZARZĄDZENIE NR 50/2013 93 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/2013 222 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/2013 92 KB
ZARZĄDZENIE NR 53/2013 90 KB
ZARZĄDZENIE NR 54/2013 197 KB
ZARZĄDZENIE NR 55/2013 64 KB
ZARZĄDZENIE NR 56/2013 64 KB
ZARZĄDZENIE NR 57/2013 93 KB
ZARZĄDZENIE NR 58/2013 90 KB
ZARZĄDZENIE NR 59/2013 91 KB
ZARZĄDZENIE NR 60/2013 91 KB
ZARZĄDZENIE NR 61/2013 91 KB
ZARZĄDZENIE NR 62/2013 56 KB
ZARZĄDZENIE NR 63/2013 222 KB
ZARZĄDZENIE NR 64/2013 62 KB
ZARZĄDZENIE NR 65/2013 283 KB
ZARZĄDZENIE NR 66/2013 205 KB
ZARZĄDZENIE NR 67/2013 MB
ZARZĄDZENIE NR 68/2013 166 KB
ZARZĄDZENIE NR 69/2013 97 KB
ZARZĄDZENIE NR 70/2013 94 KB
ZARZĄDZENIE NR 71/2013 90 KB
ZARZĄDZENIE NR 72/2013 96 KB
ZARZĄDZENIE NR 73/2013 371 KB
ZARZĄDZENIE NR 74/2013 171 KB
ZARZĄDZENIE NR 75/2013 159 KB
ZARZĄDZENIE NR 76/2013 346 KB
ZARZĄDZENIE NR 77/2013 259 KB
ZARZĄDZENIE NR 78/2013 67 KB
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 321 KB
ZARZĄDZENIE NR 80/2013 89 KB
ZARZĄDZENIE NR 81/2013 94 KB
ZARZĄDZENIE NR 82/2013 93 KB
ZARZĄDZENIE NR 83/2013 131 KB
ZARZĄDZENIE NR 84/2013 239 KB
ZARZĄDZENIE NR 85/2013 285 KB
ZARZĄDZENIE NR 86/20123 91 KB
ZARZĄDZENIE NR 87/2013 655 KB
ZARZĄDZENIE NR 88/2013 542 KB
ZARZĄDZENIE NR 89/2013 357 KB
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 85 KB
ZARZĄDZENIE NR 91/2013 144 KB
ZARZĄDZENIE NR 92/2013 321 KB