główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia 2010r.

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 stycznia 2010 roku  w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2010

Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 stycznia 2010 roku  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska w 2010 roku

Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 stycznia 2010 roku  w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spolecznego

Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 stycznia 2010 roku  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wraz z ustaleniem Regulaminu jego działania

Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 stycznia 2010 roku  w sprawie ustalenia ceny za udostępnienie kopii lub wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 lutego 2010 roku  w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie ze służebności gruntowej

Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 lutego 2010 roku  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 lutego 2010 roku  w sprawie powołania p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Zarządzenie Nr 9A/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 18 lutego 2010 roku  w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn."Wspólny cel"

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 lutego 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 9 marca 2010 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska

Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 marca 2010 roku  w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdów pożarniczych

Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 marca 2010 roku  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2009.

Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 marca 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 24 marca 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

 Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 26 marca 2010 roku  w sprawie systemu ponoszenia kwalifikacji pracowników obejmujacego szkolenia i samokształcenie

Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 marca 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 6 kwietnia 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie zmiany dostępu osób upoważnionych do informacji niejawnych stanowiący tajemnicę służbową oznaczone klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy Konopiska określonych w załączniku nr 1 

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 kwietnia 2010 roku  w sprawie zmian przeprowadzenia  konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 

Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 kwietnia 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 kwietnia 2010 roku  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 23/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 kwietnia 2010 roku  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Urzędu Gminy w Konopiskach 

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2010 roku  w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 25/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 kwietnia 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 maja 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach 

Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 maja 2010 roku  w sprawie zasad organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2010/2011

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Konopiska i jednostkach
organizacyjnych Gminy Konopiska , zasad jej koordynacji oraz wdrożenia audytu wewnętrznego.

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 maja 2010 roku  w sprawie wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

Zarządzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 maja 2010 roku  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 maja 2010 roku  w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn."Język niemiecki dla młodszych i starszych"

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2010 roku  w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Konopiskaz dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”

ZARZĄDZENIE NR 36/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn. „Mądry przedszkolak w Łaźcu”

ZARZĄDZENIE NR 38/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie : wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego , Lidera Gminnego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 39/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 40/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

ZARZĄDZENIE NR 41/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 42/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 43/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 21 czerwca 2010 r. ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na cele edukacyjne.

ZARZĄDZENIE NR 45/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Konopiskach, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza.

ZARZĄDZENIE NR 46/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 47/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie: zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 48/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia w postaci medalu "Zasłużony dla Gminy Konopiska"

ZARZĄDZENIE NR 49/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 50/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 51/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 52/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 53/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 54/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 55/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2009 z dnia 21 lipca 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 56/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 57/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2010 roku.

ZARZĄDZENIE NR 58/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 59/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2010  WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Konopiskach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza.

ZARZĄDZENIE NR 61/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: powierzenia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii.

ZARZĄDZENIE NR 62/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu transportowego.

ZARZĄDZENIE NR 63/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 64/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 8 września 2010 r. w sprawie: Realizacji projektu pn. "Być Przedszkolakiem" z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZARZĄDZENIE NR 65/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 15 września 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 66/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 28 września 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej
w gminie Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 68/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

ZARZĄDZENIE NR 69/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopiska oraz uchwalenia Regulaminu pracy tej Komisji.

ZARZĄDZENIE NR 70/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 21/2009 z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie  wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Konopiskach Regulaminu wynagradzania .

ZARZĄDZENIE NR 71/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 72/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2010 z 2 czerwca 2010 w sprawie przekazania kierownikom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.

ZARZĄDZENIE NR 73/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki i Rozwoju Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE NR 75/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 77/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 78/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 79/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 80/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE NR 81/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie : powołania Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Konopiska w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

ZARZĄDZENIE NR 83/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 85/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 86/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 87/2010WÓJTA GMINY KONOPISKA  z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 88/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 90/2010 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 90/2010 65 KB
Zarządzenie Nr 89/2010 66 KB
Zarządzenie Nr 88/2010 73 KB
Zarządzenie Nr 87/2010 79 KB
Zarządzenie Nr 86/2010 77 KB
Zarządzenie Nr 85/2010 84 KB
Zarządzenie Nr 83/2010 78 KB
Zarządzenie Nr 82/2010 57 KB
Zarządzenie Nr 81/2010 60 KB
Zarządzenie Nr 80/2010 58 KB
Zarządzenie Nr 79/2010 78 KB
Zarządzenie Nr 78/2010 82 KB
Zarządzenie Nr 77/2010 80 KB
Zarządzenie Nr 75/2010 84 KB
Zarządzenie Nr 73/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 72/2010 60 KB
Zarządzenie Nr 71/2010 58 KB
Zarządzenie Nr 70/2010 58 KB
Zarządzenie Nr 66/2010 62 KB
Zarządzenie Nr 69/2010 223 KB
Zarządzenie Nr 68/2010 61 KB
Zarządzenie Nr 67/2010 77 KB
Zarządzenie Nr 65/2010 74 KB
Zarządzenie Nr 64/2010 66 KB
Zarządzenie Nr 63/2010 78 KB
Zarządzenie Nr 62/2010 57 KB
Zarządzenie Nr 61/2010 60 KB
Zarządzenie Nr 60/2010 58 KB
Zarządzenie Nr 59/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 58/2010 81 KB
Zarządzenie Nr 57/2010 MB
Zarządzenie Nr 56/2010 80 KB
Zarządzenie Nr 55/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 54/2010 74 KB
Zarządzenie Nr 53/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 52/2010 60 KB
Zarządzenie Nr 51/2010 60 KB
Zarządzenie Nr 50/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 49/2010 79 KB
Zarządzenie Nr 48/2010 132 KB
Zarządzenie Nr 47/2010 66 KB
Zarządzenie Nr 46/2010 83 KB
Zarządzenie Nr 45/2010 62 KB
Zarządzenie Nr 44/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 43/2010 76 KB
Zarządzenie Nr 42/2010 78 KB
Zarządzenie Nr 41/2010 148 KB
Zarządzenie Nr 40/2010 63 KB
Zarządzenie Nr 39/2010 145 KB
Zarządzenie Nr 38/2010 77 KB
Zarządzenie Nr 37/2010 180 KB
Zarządzenie Nr 36/2010 74 KB
Zarządzenie Nr 35/2010 181 KB
Zarządzenie Nr 34/2010 59 KB
Zarządzenie Nr 33/2010 83 KB
Zarządzenie Nr 32/2010 181 KB
Zarządzenie Nr 28/2010 280 KB
Zarządzenie Nr 31/2010 74 KB
Zarządzenie Nr 30/2010 91 KB
Zarządzenie Nr 29/2010 121 KB
Zarządzenie Nr 27/2010 185 KB
Zarządzenie Nr 26/2010 77 KB
Zarządzenie Nr 25/2010 90 KB
Zarządzenie Nr 24/2010 68 KB
Zarządzenie Nr 23/2010 75 KB
Zarządzenie Nr 22/2010 79 KB
Zarządzenie Nr 21/2010 110 KB
Zarządzenie Nr 20/2010 159 KB
Zarządzenie Nr 19/2010 61 KB
Zarządzenie Nr 18/2010 87 KB
Zarządzenie Nr 17/2010 84 KB
Zarządzenie Nr 16/2010 146 KB
Zarządzenie Nr 15/2010 82 KB
Zarządzenie Nr 14/2010 299 KB
Zarządzenie Nr 13/2010 507 KB
Zarządzenie Nr 12/2010 118 KB
Zarządzenie Nr 11/2010 197 KB
Zarządzenie Nr 10/2010 246 KB
Zarządzenie Nr 9/2010 106 KB
Zarządzenie Nr 8/2010 276 KB
Zarządzenie Nr 7/2010 141 KB
Zarządzenie Nr 6/2010 73 KB
Zarządzenie Nr 5/2010 115 KB
Zarządzenie Nr 4/2010 172 KB
Zarządzenie Nr 3/2010 105 KB
Zarządzenie Nr 2/2010 196 KB
Zarządzenie Nr 1/2010 94 KB