logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Konsultacje z mieszkańcami Gminy
1.

Konsultacje zmiany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

Konopiska, dnia 11.04.2019r.

GR.6140.6.2019

OGŁOSZENIE

 Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017, poz. 1840 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”

Wójt Gminy Konopiska

zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje trwają do dnia 12 kwietnia 2019r. do 2 maja 2019r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.

Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 (pokój nr 1 parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17 stycznia 2019r.

 


Załączniki: Rozmiar:
55.296 KB
141.445 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2019-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 12:10

rejestr zmian publikacji »

2.

Konsultacje projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

 

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Konopiska ul. Lipowa 1

Termin spotkania: 12 kwietnia 2019 w godzinach 7.00-10.00

 

Projekt Programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Magdalena Badora tel. 34 3283559Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 10:26

rejestr zmian publikacji »

3.

Konsultacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
388.342 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Joanna Janowska
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-02-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-04
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-04 12:47

rejestr zmian publikacji »

4.

Konsultacje "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

 Konopiska, dnia 17.01.2019r.
GR.6140.3.2019
  
OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017, poz. 1840 z późn. zm.), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”
 
Wójt Gminy Konopiska
 
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
 
Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje trwają do dnia 18 stycznia 2019r. do 7 lutego 2019r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
 
Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 (pokój nr 1 parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17 stycznia 2019r.

 


Załączniki: Rozmiar:
216.908 KB
32.180 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2019-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-17 08:52

rejestr zmian publikacji »

5.

Konsultacje w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZARZĄDZENIE NR 118/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załączniki: Rozmiar:
374.275 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 14:55

rejestr zmian publikacji »

6.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych


Wójt Gminy Konopiska ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
179.101 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-10 11:07

rejestr zmian publikacji »

7.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


 Wójt Gminy Konopiska ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.   Konsultacje polegają na zbieraniu uwag do zamieszczonego projektu uchwały.   W związku z powyższym zapraszam do składania uwag do projektu: pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska, na adres email: sekretarz@konopiska.pl, bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
287.296 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-03-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 15:01

rejestr zmian publikacji »

8.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 9 stycznia 2018 r.w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".(projekt)


Załączniki: Rozmiar:
236.116 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Halina Wolna
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-01-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 18:22

rejestr zmian publikacji »

9.

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska


W ramach projektu „Program Rewitalizacji Gminy Konopiska” realizowanego w ramach konkursu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci Gmina Konopiska opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska (LPR).
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 08:37

rejestr zmian publikacji »

10.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I"


W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Północny; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Konopiska etap I część I”.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
33.697 KB
231.151 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 08:57

rejestr zmian publikacji »

11.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska"


W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowywanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Północny; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Konopiska”.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
33.223 KB
229.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-26 08:59

rejestr zmian publikacji »

12.

Raport z konsultacji społecznych pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)


Załączniki: Rozmiar:
183.049 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2017-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 10:25

rejestr zmian publikacji »

13.

Konsultacje społeczne projektu pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni).

 W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursem nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego; Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)”.
 
Zakres projektu obejmuje następujące rodzaje robót: 
- częściową wymianę stolarki okiennej, montaż nawiewników w oknach, wymianę drzwi do kotłowni,
- ocieplenie stropodachu,
- wymianę instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników,
- wymianę istniejącego źródła ciepła na dwa kotły gazowe.
 
W związku z powyższym zapraszam do wypełnienia ankiety, którą następnie można przesłać:
  1. pocztą na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 42-274 Konopiska,
  2. na adres email: sekretariat@konopiska.pl,
bądź złożyć w kancelarii urzędu gminy.
 
Konsultacje potrwają do 19 maja 2017 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu Gminy Konopiska).
 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Agnieszka Rokosa  tel. 34 3282057 wew. 26

Załączniki: Rozmiar:
33.143 KB
27.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-05-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-15 10:45

rejestr zmian publikacji »

14.

Raport z konsultacji społecznych projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)"

Konopiska, 29.03.2016 r .

 

Raport z konsultacji społecznych projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną  i łącznikiem)” 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 14 do 18 marca 2016 r. 

W ramach akcji informacyjnej na stronie internetowej www.konopiska.pl oraz w BIP  (w zakładce Konsultacje z mieszkańcami Gminy) została zamieszczona informacja o konsultacjach projektu ze wskazaniem zakresu termomodernizacji budynków objętych projektem oraz został zamieszczony formularz konsultacji służący do wnoszenia uwag.

Formularze konsultacji zawierające uwagi należało składać w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska, przesłać pocztą, faksem lub e-mail. 

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna uwaga. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Agnieszka Rokosa. 

 

             Wójt Gminy Konopiska

   mgr inż. Jerzy Żurek

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 08:32

rejestr zmian publikacji »

15.

Konsultacje społeczne projektu pt. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)"


Wójt Gminy Konopiska zaprasza do konsultacji społecznych dla planowanego do realizacji przez Gminę Konopiska projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)”.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
84.000 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-30 08:32

rejestr zmian publikacji »

16.

Konsultacje projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018


Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: GOPS Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-03-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-03-11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 09:07

rejestr zmian publikacji »

17.

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Konopiska


 Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Konopiska
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2016-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 07:43

rejestr zmian publikacji »

18.

Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych


 Uchwała nr 107/XVII/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Konopiska .
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
101.316 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2016-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 07:30

rejestr zmian publikacji »

19.

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących nagród sportowych Wójta Gminy Konopiska.


Załączniki: Rozmiar:
241.522 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-10 09:25

rejestr zmian publikacji »

20.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Konopiska

Projekt uchwały RADY GMINY KONOPISKA w sprawie zatwierdzenia i realizacji "Programu wspierania rodziny w Gminie Konopiska na lata 2013-2015"Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2013-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 12:34

rejestr zmian publikacji »

21.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Konopiska

Uchwała nr 320/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska


Załączniki: Rozmiar:
106.408 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 09:23

rejestr zmian publikacji »

22.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Konopiska

Protokół z przebiegu konsultacji w dniach od 10 do 30 kwietnia 2008 r. z mieszkańcami Gminy Konopiska nad projektami statutów sołectw.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2008-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 10:16

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj