główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną - Aleksandria ul.Księżycowa.

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Wójt Gminy Konopiska ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Konopiska przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod zabudowę mieszkaniową - Konopiska.ul.Śląska.

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2010 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dzierżawa - przetarg nieograniczony w 2010 roku

Załączniki:
Wykaz 23 KB
artykuł nr 4

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2010 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia dzierżawa - przetarg nieograniczony w 2010 roku

Załączniki:
Wykaz 22 KB
artykuł nr 5

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2010 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w 2010 - działki budowlane
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia sprzedaż – przetarg nieograniczony w 2010 roku