logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Informacje Urzędu / Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne
1.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze w GOPS Konopiska - podinspektor ds. zamówień publicznych

 

Konopiska, dn. 26.03.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko urzędnicze w GOPS Konopiska
- podinspektor ds. zamówień publicznych

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 7.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Anika Pawlik – Rększowice


Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 07:28

rejestr zmian publikacji »

2.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. "Poszerzamy horyzonty"

 

Konopiska, dn. 26.03.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. „ Poszerzamy horyzonty” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotynych – RIT w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 8.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Monika Blukacz – Korzonek


Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 07:27

rejestr zmian publikacji »

3.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. "w Drodze do sukcesu"

 

Konopiska, dn. 26.03.2018r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko referent ds. monitoringu w projekcie pn. „ w Drodze do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 8.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Anika Pawlik – Rększowice


Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 07:26

rejestr zmian publikacji »

4.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko podinspektor - koordynator projektu pn. "w Drodze do sukcesu"

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko podinspektor – koordynator projektu pn. „ w Drodze do sukcesu” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 27.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 7.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Monika Blukacz – Korzonek


Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-27 07:24

rejestr zmian publikacji »

5.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko urzędnicze w GOPS Konopiska - podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Konopiska, dn. 22.03.2018r.
 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko urzędnicze w GOPS Konopiska
- podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji, który odbędzie się w dniu 23.03.2018r. w siedzibie GOPS Konopiska, ul. Lipowa 1, godzina 7.30, zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania:

 

1. Aleksandra Badura - Konopiska
2. Renata Grudzińska - Bargły
3. Sylwia Pidzik - Rększowice


Podmiot udostępniający informację: GOPS w Konopiskach
Za treść odpowiada: Magdalena Badora
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-03-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 09:32

rejestr zmian publikacji »

6.

     Konopiska 03.12.2008r.

 LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stsnowisko inspektora ds. promocji

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 Lp. Imię i nazwisko     miejsce zamieszkania

1. Irena Bazan            Częstochowa


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Konopiskach
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2009-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-22 09:31

rejestr zmian publikacji »

7.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne REFERENT DS. ADMINISTACYJNO -KADROWYCH w GZOKSTiP


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne REFERENT DS. ADMINISTACYJNO -KADROWYCH w GZOKSTiP
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Gminny Zespół Oświaty,Kultury,Sportu,Turystyki i Promocji
Za treść odpowiada: Dorota Skoczylas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2008-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-20
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-20 09:54

rejestr zmian publikacji »

8.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Młodszy referent kasjer w Referacie Finansów


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Młodszy referent kasjer w Referacie Finansów nazwa stanowiska pracy
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: komisja rekrutacyjna
Za treść odpowiada: Anna Misiak
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2008-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-08 09:42

rejestr zmian publikacji »

9.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ewidencja ludności


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE inspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych w Referacie Spraw Obywatelskich
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2008-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-22 14:25

rejestr zmian publikacji »

10.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - ochrona środowiska


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE podinspektor d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki i Rozwoju
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2008-08-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-22
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-22 14:21

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne - fundusze


Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds.pozyskiwania funduszy pozabudzetowych
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2008-08-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-13
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-13 15:33

rejestr zmian publikacji »

12.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

podinspektor d/s księgowości budżetowej
w Referacie Finansów


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Imię i nazwisko       Miejsce zamieszkania

1. Dorota Leśniczek          Konopiska

Osoba upoważniona
Barbara Ankowska - Lis

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-06 13:21

rejestr zmian publikacji »

13.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYHC WYMAGANIA FORMALNE LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYHC WYMAGANIA FORMALNE GŁÓWNY KSIĘGOWY

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYHC WYMAGANIA FORMALNE

 

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko                                     Miejsce zamieszkania

1. Aneta Nowicka                    Konopiska, ul. Częstochowska 103

2. Magdalena Purgal                Rększowice 26

 

 

18.02.2008r. Ewa Kołaczyk

( data, podpis osoby upoważnionej


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Konrad Kijas
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2008-02-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-02-18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-18 11:40

rejestr zmian publikacji »

14.

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko specjalisty ds.ekonomiczno-administracyjnych w Gminnym Zespole Oświaty,Kultury,Sportu,Turystyki i Promocji w Konopiskach
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Dyrektor GZOKSTiP
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2007-10-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2007-10-02
Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-02 12:05

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zarządzenia Wójta
 Obwieszczenia i zawiadomienia
 Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
 Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne
 Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze
 Skrzynka podawcza
 Oświata
 Zgłaszanie zgromadzeń
wersja do druku drukuj