główna zawartość
artykuł nr 1

Kwartał IV

ZARZĄDZENIE Nr 57 Wójta Gminy Konopiska z dnia 03 października 2005 roku w sprawie wyznaczenia osoby funkcyjnej do wykonania opracowania dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 58 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 października 2005 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 października 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 60 Wójta Gminy Konopiska z dnia 13 października 2005 roku w sprawie powołania  Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 61 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 62 Wójta Gminy Konopiska z dnia 03 listopada 2005 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 63 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 lisopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

ZARZĄDZENIE Nr 64 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2005roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finanasów w Urzedzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 65 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2005roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 66 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2005roku w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 67 Wójta Gminy Konopiska z dnia 14 listopada 2005roku w sprawie Opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 68 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2005roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 69 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 listopada 2005roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 70 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 grudnia 2005roku w sprawie unieważnienia procedury naboru na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 71 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 grudnia 2005roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 72 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 grudnia 2005roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Referatu Gospodarki i Rozwoju w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 73 Wójta Gminy Konopiska z dnia 12 grudnia 2005roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 74 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2005roku zmieniające Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2005

ZARZĄDZENIE Nr 75 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2005roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 76 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 grudnia 2005roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 51/2005 Wójta Gminy Konopiska, z dnia 15 września 2005 r. w sprawie "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopiska"

ZARZĄDZENIE Nr 77 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie wdrożenia "Kart usług w Urzędzie Gminy Konopiska"

ZARZĄDZENIE Nr 78 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2005roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 79 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2005roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 80 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2005roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 82 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie udzielenia pelnomocnictwa do pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 83 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2005roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 47/05 z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 76/05 12 KB
ZARZĄDZENIE Nr 71/05 WGK 21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 63/05 WGK 23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 83/05 WGK 22 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 82/05 WGK 30 KB
ZARZĄDZENIE Nr 82/05 WGK 21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 80/05 WGK 9 KB
ZARZĄDZENIE Nr 79/05 WGK 7 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 78/05 WGK 121 KB
ZARZĄDZENIE Nr 78/05 WGK 6 KB
ZARZĄDZENIE Nr 77/05 WGK 48 KB
ZARZĄDZENIE Nr 75/05 WGK 7 KB
ZARZĄDZENIE Nr 74/05 WGK 8 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 73/05 WGK (część 2) 17 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 73/05 WGK (część 1) 99 KB
ZARZADZENIE Nr 73/05 WGK 7 KB
ZARZĄDZENIE Nr 72/05 WGK 9 KB
ZARZĄDZENIE Nr 70/05 WGK 6 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA WGK Nr 69/2005 81 KB
ZARZĄDZENIE Nr 69/05 WGK 6 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 68/05 WGK (strona 5) 112 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 68/05 WGK (strona 4) 73 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 68/05 WGK (strona 3) 83 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 68/05 WGK (strona 2) 71 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 68/05 WGK (strona 1) 78 KB
ZARZĄDZENIE Nr 68/05 WGK 8 KB
ZARZĄDZENIE Nr 67/05 WGK 9 KB
ZARZĄDZENIE Nr 66/05 WGK 14 KB
ZARZĄDZENIE Nr 65/05 WGK 15 KB
ZARZĄDZENIE Nr 64/05 WGK 10 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 62/05 WGK 82 KB
ZARZĄDZENIE Nr 62/05 WGK 8 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 61/05 58 KB
ZARZĄDZENIE Nr 61/05 WGK 11 KB
ZARZĄDZENIE Nr 60/05 WGK 12 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 59/05 15 KB
ZARZĄDZENIE Nr 59/05 WGK 12 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 58/05 37 KB
ZARZĄDZENIE Nr 58/05 WGK 11 KB
ZARZĄDZENIE Nr 57/05 WGK 22 KB
artykuł nr 2

Kwartał III

ZARZĄDZENIE Nr 31 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 lipca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 33 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 34 Wójta Gminy Konopiska z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 36 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie  powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji (skontrum) w Filiach Gminnej Biblioteki w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 37 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie  powołania Komisji odbioru końcowego inwestycji p.n. "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Aleksandria ul. Górna" 

ZARZĄDZENIE Nr 38 Wójta Gminy Konopiska z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZADZENIE Nr 39 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach

ZARZĄDZENIE Nr 41 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE Nr 42 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii

ZARZĄDZENIE Nr 43 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZADZENIE Nr 44 Wójta Gminy Konopiska z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2005 roku

ZARZĄDZENIE Nr 46 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 47 Wójta Gminy Konopiska z dnia 01 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

ZARZĄDZENIE Nr 48 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 września 2005 roku w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 49 Wójta Gminy Konopiska z dnia 08 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania kontroli Referatów Urzędu Gminy Konopiska i gminnych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 50 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej w gminie Konopiska

ZARZĄDZENIE Nr 51 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Konopiskach"

ZARZĄDZENIE Nr 52 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 53 Wójta Gminy Konopiska z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE Nr 54 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 55 Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 rok

ZARZĄDZENIE Nr 56 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok

artykuł nr 3

Kwartał I, II

ZARZĄDZENIE Nr 1 Wójta Gminy Konopiska z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na rok 2005.

ZARZĄDZENIE Nr 2 Wójta Gminy Konopiska z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2005.

ZARZĄDZENIE Nr 3 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 stycznia 2005 r. w sprawie umorzeń zaległości podatkowych z tytułu podatów i opłat lokalnych.

ZARZĄDZENIE Nr 4 Wójta Gminy Konopiska z dnia 15 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Konopiska na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 6 Wójta Gminy Konopiska z dnia  25 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu na realizację zadań zleconych przez Gminę Konopiska organizacją pozarządowym.

ZARZĄDZENIE Nr 7 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia ze stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 8 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 9 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania statuetek "Za wybitne zasługi dla Gminy".

ZARZĄDZENIE Nr 10 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

ZARZĄDZENIE Nr 11 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie powołania Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

ZARZĄDZENIE Nr 13 Wójta Gminy Konopiska z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2004.

ZARZĄDZENIE Nr 14 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej i zadań obronnych w gminie Konopiska w 2005 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 16 Wójta Gminy Konopiska z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE Nr 17 Wójta Gminy Konopiska z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18 Wójta Gminy Konopiska z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie ustalenia zmian do budżetu gminy na 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta Gminy Konopiska z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Konopiskach.

ZARZĄDZENIE Nr 20 Wójta Gminy Konopiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy.

ZARZĄDZENIE Nr 21 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 maja 2005 r.w sprawie zmian do budżetu gminy za 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.

ZARZĄDZENIE Nr 23 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2005 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na rok 2005.

ZARZĄDZENIE Nr 24 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 25 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 26 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 27 Wójta Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE Nr 28 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Konopiska na 2005 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 29 Wójta Gminy Konopiska z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielania zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu niograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej ul. Wrzosowa w Aleksandrii" w Urzędzie Gminy Konopiska.

ZARZĄDZENIE Nr 30 Wójta Gminy Konopiska z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 30/05 WGK 86 KB
ZARZĄDZENIE Nr 30/05 WGK 11 KB
ZARZĄDZENIE Nr 29/05 WGK 13 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 28/05 WGK 146 KB
ZARZĄDZENIE Nr 28/05 WGK 25 KB
ZARZĄDZENIE Nr 27/05 WGK 11 KB
ZARZĄDZENIE Nr 26/05 WGK 10 KB
ZARZĄDZENIE Nr 25/05 WGK 10 KB
ZARZĄDZENIE Nr 24/05 WGK 11 KB
ZARZĄDZENIE Nr 23/05 WGK 12 KB
ZARZĄDZENIE Nr 22/05 WGK 22 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 21/05 WGK 15 KB
ZARZĄDZENIE Nr 21/04 WGK 27 KB
ZARZĄDZENIE Nr 20/04 WGK 21 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 19/05 210 KB
ZARZĄDZENIE Nr 19/05 WGK 39 KB
ZARZĄDZENIE Nr 18/05 WGK 5 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 17/05 WGK (częś 5) 78 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 17/05 WGK (część 4) 39 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 17/05 WGK (część 3) 52 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 17/05 WGK (część 2) 46 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 17/05 WGK (część 1) 48 KB
ZARZĄDZENIE Nr 17/05 WGK 7 KB
ZARZĄDZENIE Nr 16/05 WGK 9 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 15/05 WGK 40 KB
ZARZĄDZENIE Nr 15/05 WGK 23 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 14/05 WGK (część 2) 49 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 14/05 WGK (część 1) 69 KB
ZARZĄDZENIE Nr 14/05 WGK 21 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 32) 21 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 31) 52 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 30) 27 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 29) 33 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 28) 51 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 27) 57 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 26) 26 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 25) 32 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 24) 59 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 23) 64 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 22) 74 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 21) 57 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 20) 26 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 19) 37 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 18) 31 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 17) 25 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 16) 25 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 15) 25 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 14) 27 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 13) 57 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 12) 56 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 11) 20 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 10) 54 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 9) 26 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 8) 36 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 7) 25 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 6) 40 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 5) 34 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 4) 53 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 3) 47 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 2) 33 KB
Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 13/05 WGK (część 1) 29 KB
ZARZĄDZENIE Nr 13/05 WGK 22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 12/05 WGK 25 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/05 WGK (część 6) 33 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/05 WGK (część 5) 64 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/05 WGK (część 4) 70 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/05 WGK (część 3) 50 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/05 WGK (część 2) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 11/05 WGK (część 1) 54 KB
ZARZĄDZENIE Nr 11/05 WGK 21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 10/05 WGK 21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 9/05 WGK 15 KB
ZARZĄDZENIE Nr 8/05 WGK 21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 7/05 WGK 21 KB
ZARZĄDZENIE Nr 6/05 WGK 23 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 5/05 WGK 68 KB
ZARZĄDZENIE Nr 5/05 WGK 22 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 4/05 WGK (część 5) 29 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 4/05 WGK (część 4) 80 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 4/05 WGK (część 3) 73 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 4/05 WGK (część 2) 71 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 4/05 WGK (część 1) 62 KB
ZARZĄDZENIE Nr 4/05 WGK 23 KB
ZARZĄDZENIE Nr 3/05 WGK 33 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 18) 41 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 17) 62 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 16) 61 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 15) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 14) 59 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 13) 61 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 12) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 11) 62 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 10) 58 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 9) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 8) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 7) 62 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 6) 59 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 5) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 4) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 3) 63 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 2) 58 KB
Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2/05 WGK (część 1) 53 KB
ZARZĄDZENIE NR 2/05 WGK 22 KB
ZARZĄDZENIE Nr 1/05 WGK 22 KB