logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Prawo Lokalne / Informacje Urzędu / Obwieszczenia i zawiadomienia
1.

InformacjaPodmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-02 10:21

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja lobbing


 Informacja o działaniach podejmowanych przez Wójta Gminy Konopiska w 2018r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
160.508 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2019-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-28 14:04

rejestr zmian publikacji »

3.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 01.10.2018r.
GR.6220.9.2018.6
  
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  cytowanej ustawy, wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak GR.6220.9.2018.5 z dnia 28.09.2018r.) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie (skablowaniu) napowietrznej linii 110 kV relacji Wrzosowa-Herby na odcinku od słupa nr 42 do słupa nr 45.
Decyzja została wydana na wniosek firmy PRESS GLASS S.A., Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna działającej za pośrednictwem pełnomocnika - Sławomir Śląski, OLMEX S.A., Warszawskie Biuro Regionalne Oddział w Katowicach, ul. Roździeńska 1B, 40-382 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017., poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Patrycja Michalczyk
Osoba, która wprowadziła dane: Patrycja Michalczyk
Data wytworzenia informacji: 2018-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-01 07:14

rejestr zmian publikacji »

4.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.09.2018r.
GR.6220.8.2018.6
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust 1, ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 6/2018 znak GR.6220.8.2018.5 z dnia 06.09.2018r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowo-biurowego, budynku usługowego – hali sportowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem, komunikacją wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2432, 2433, 2420, 2421, 2445/4, 2434, 2435 obręb 5, Konopiska”  zmieniająca decyzję  Nr 2/2018, znak GR.6220.2.2018.5 z dnia 07.05.2018r.
Decyzja została wydana na wniosek Firmy PRESS GLASS S.A., Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna działającej za pośrednictwem pełnomocnika KONIOR STUDIO Tomasz Konior, ul. Mariacka 7, 40-014 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-07 07:48

rejestr zmian publikacji »

5.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 11.07.2018r.
GR.6220.5.2018.6
  
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  cytowanej ustawy, wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (znak GR.6220.5.2018.5 z dnia 10.07.2018r.) dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studni awaryjnej S-2) – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Aleksandrii I przy ul. Gościnnej 6, działka ewid. nr 1/8.
Decyzja została wydana na wniosek firmy Aleksandria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Aleksandria Pierwsza, ul. Gościnna 6, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017., poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-07-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-11 07:02

rejestr zmian publikacji »

6.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.6.


Załączniki: Rozmiar:
91.869 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 08:24

rejestr zmian publikacji »

7.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z dnia 4 czerwca 2018r.


Załączniki: Rozmiar:
105.371 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 11:13

rejestr zmian publikacji »

8.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 05.06.2018r.
GR.6220.1.2017.21
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.1.2017.20 z dnia 04.06.2018r.) polegającego na „Budowie hali do przetwarzania stabilizatu” na działkach o nr. ewid. 13/10, 2404/4 i 2404/5 w Konopiska.
Decyzja została wydana na wniosek firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-06-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 08:50

rejestr zmian publikacji »

9.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22.05.2018r.
GR.6220.4.2018.6
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, 
 
Wójt Gminy Konopiska 
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.4.2018.5 z dnia 21.05.2018r.) polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Konopiskach-Pałyszu na działkach nr ew. 14 i 2405, obręb Konopiska. 
Decyzja została wydana na wniosek firmy GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy. 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-05-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-22 07:10

rejestr zmian publikacji »

10.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 08.05.2018r.
GR.6220.2.2018.6
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
 informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.2.2018.5 z dnia 07.05.2018r.) pn: „Budowa budynku biurowo - usługowego wraz z garażem, infrastrukturą techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2432, 2433, 2420, 2421, 2434, obręb 5, Konopiska”.
Decyzja została wydana na wniosek firmy PRESS GLASS S.A., Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna działającej za pośrednictwem pełnomocnika KONIOR STUDIO Tomasz Konior, ul. Mariacka 7, 40-014 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-05-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-08 08:03

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja- lobbing


   Informacja  o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Konopiska w 2017roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2018-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-28 18:13

rejestr zmian publikacji »

12.

Ogłoszenie

Konopiska, dnia 31.01.2018r.
GR.6140.5.2018.5
 
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017, poz. 1840), w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”
Wójt Gminy Konopiska
zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy do wyrażenia opinii w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska”.
 
Termin przeprowadzenia konsultacji:
Konsultacje trwają do dnia 22 lutego 2018r. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za
akceptację programu.
 
Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopiska, pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konopiska.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska.
 
Szczegółowych informacji na temat projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska” można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5 (pokój nr 1 parter) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska.
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 1 lutego 2018 roku.
  
Do pobrania:
 

Załączniki: Rozmiar:
300.651 KB
182.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2018-02-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:49

rejestr zmian publikacji »

13.

Informacja


Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
86.110 KB
69.744 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2018-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-30 08:29

rejestr zmian publikacji »

14.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4260.70.2017.RK1.7 z dnia 15 grudnia 2017r.


Załączniki: Rozmiar:
1.063 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-12-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-19 11:22

rejestr zmian publikacji »

15.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z dnia 5 grudnia 2017r.


Załączniki: Rozmiar:
98.406 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-12-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-07 07:03

rejestr zmian publikacji »

16.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4260.70.2017.RK1.4 z dnia 16 listopada 2017r.


Załączniki: Rozmiar:
117.409 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-21 08:09

rejestr zmian publikacji »

17.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4260.52.2017.RK1.8 z dnia 17 listopada 2017r.


Załączniki: Rozmiar:
116.780 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-11-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-21 08:05

rejestr zmian publikacji »

18.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4260.70.2017.RK1 z dnia 19 października 2017r.


Załączniki: Rozmiar:
293.041 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 07:52

rejestr zmian publikacji »

19.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4260.52.2017.RK1.5 z dnia 13 października 2017r. 


Załączniki: Rozmiar:
305.490 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-18 09:21

rejestr zmian publikacji »

20.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4260.52.2017.RK1.2 z dnia 19 września 2017r. 


Załączniki: Rozmiar:
315.091 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-09-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-21 07:08

rejestr zmian publikacji »

21.

Zawiadomienie

 Konopiska, dnia 04.07.2017r.
GR.6220.1.2017.8
 
ZAWIADOMIENIE
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali do przetwarzania stabilizatu” na działkach o nr. ewid. 13/10, 2404/4 i 2404/5 w Konopiska.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 29.12.2016 firmy PZOM Strach Sp. z.o.o. Sp.K, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 30.06.2017) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 75  ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie i Marszałek Województwa Śląskiego organami opiniującym realizację przedsięwzięcia.
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 05 lipca 2017r. do 03 sierpnia 2017r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-07-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 10:35

rejestr zmian publikacji »

22.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 23.06.2017r.
GR.6220.8.2017.6
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.8.2017.5 z dnia 22.06.2017r.) pn: „Budowa i rozbiórka mobilnego węzła betoniarskiego przeznaczonego na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn: „Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice, część II, odcinek projektowy nr 2 długości 42,8 km – granica woj. Łódzkiego/Śląskiego – węzeł Zawodzie (z węzłem) odcinek „G” – węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem), od km 437+800,00 do km 442+500,00””.
Decyzja została wydana na wniosek firmy BERGER BAU POLSKA Sp.z.o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław działającej za pośrednictwem pełnomocnika DWK projekt Wojciech Kulawik, Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-23 07:02

rejestr zmian publikacji »

23.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.04.2017r. 

GR.6220.4.2017.7 

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./,

 

 Wójt Gminy Konopiska  

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.4.2017.6 z dnia 06.04.2017r.) pn: „Zespół budynków z usługami kurierskimi wraz z parkingami, drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi w Konopiskach (powiat Częstochowski) przy ul. Przemysłowej na działce nr ewid. 2519/20, Obr. Konopiska”. 
Decyzja została wydana na wniosek firmy MANN GROUP Sp.z.o.o., ul. Kościuszki 37, 40-048 Katowice działającej za pośrednictwem pełnomocnika P. Rafał Garncarczyk z firmy „Dobra Forma” Pracownia Architektoniczna Rafał Garncarczyk, ul. Kościuszki 11 pok. 227, 25-310 Kielce. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-04-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-10 07:09

rejestr zmian publikacji »

24.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego, znak IFXIII.7820.56.2015 z dnia 25.01.2017r. dot. przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa


Załączniki: Rozmiar:
150.142 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07 14:17

rejestr zmian publikacji »

25.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 03.02.2017r.

GR.6220.20.2016.8

 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./,

 Wójt Gminy Konopiska

 informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.20.2016.7 z dnia 02.02.2017r.) polegającego na „Budowie komunalnej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Konopiska” przy ul. Przemysłowej w Konopiskach.  

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 07:29

rejestr zmian publikacji »

26.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 26.01.2017r..
GR.6220.20.2016.6
   
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego
  
            Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie komunalnej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Konopiska” przy ul. Przemysłowej w Konopiskach.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.  

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-26 13:32

rejestr zmian publikacji »

27.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 17.01.2017r.
GR.6220.8.2016.12
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/,
 
Wójt Gminy Konopiska
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.8.2016.11 z dnia 16.01.2017r.) polegającego na „Budowie placu składowo-magazynowego na działce o numerze ewidencyjnym 85/2 w Aleksandrii”.  
Decyzja została wydana na wniosek Firmy „KOST-BET” Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa, Aleksandria, ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2017-01-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-17 07:52

rejestr zmian publikacji »

28.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 29.12.2016r.
GR.6220.20.2016.1
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
Na podstawie :
art. 10 §1, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz.71)
art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1 i  art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016, poz. 353/
 
Zawiadomienie
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 353/ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie komunalnej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Konopiska” przy ul. Przemysłowej w Konopiskach, realizowanego przez Gminę Konopiska.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.
Z uwagi iż planowana inwestycja realizowana jest przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, zgodnie z art. 75 ust. 3 w/w ustawy. Natomiast stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt gminy.
W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.
Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-29 09:29

rejestr zmian publikacji »

29.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4210.12.2016.WW.16 z dnia 13 października 2016r.


Załączniki: Rozmiar:
332.527 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-18 10:07

rejestr zmian publikacji »

30.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4210.12.2016.WW.14 z dnia 13 października 2016r.


Załączniki: Rozmiar:
297.844 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-10-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-10-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 08:31

rejestr zmian publikacji »

31.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.57.2015 z dnia 15 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa Autostrady A-1 na odcinku Tuszyn-Pyrzowice (...)"


Załączniki: Rozmiar:
167.684 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-26 07:37

rejestr zmian publikacji »

32.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 15.09.2016r.
GR.6220.9.2016.8
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.9.2016.6 z dnia 14.09.2016r.) polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach” realizowanego przez Gminę Konopiska.  
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-09-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 07:20

rejestr zmian publikacji »

33.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 14.09.2016r.

GR.6220.9.2016.7

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/ oraz art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016r., poz. 23/
 
Wójt Gminy Konopiska
 informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach” realizowanego przez Gminę Konopiska została zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/,  wydana decyzja Wójta Gminy Konopiska o środowiskowych uwarunkowaniach znak GR.6220.9.2016.6 z dnia 14.09.2016r dla w.w przedsięwzięcia.
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016r., poz. 353/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-09-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-14 07:09

rejestr zmian publikacji »

34.

Obwieszczenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4210.12.2016.WW.10 z dnia 2 września 2016r.


Załączniki: Rozmiar:
172.256 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 07:04

rejestr zmian publikacji »

35.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.4210.12.2016.WW.8 z dnia 1 września 2016r.


Załączniki: Rozmiar:
587.398 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-09-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-09-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-06 07:03

rejestr zmian publikacji »

36.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z dnia 29.08.2016r.


Załączniki: Rozmiar:
120.336 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-30 08:04

rejestr zmian publikacji »

37.

Zawiadomienie

 Konopiska, dnia 17.08.2016r.
GR.6220.9.2016.5
   
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
            Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach".
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-17 07:29

rejestr zmian publikacji »

38.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 17.08.2016r.
GR.6220.9.2016.4
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 353/, art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016r. poz. 23/
 
Wójt Gminy Konopiska
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach" realizowanego przez Gminę Konopiska zostało zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016, poz. 353/, w związku z art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.9.2016.3 z dnia 16.08.2016r o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w.w przedsięwzięcia.
Postanowienie zostało wydane na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 353/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie którego realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-08-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-17
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-17 07:28

rejestr zmian publikacji »

39.

Obwieszczenie

 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, znak WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z dbua 25.07.2016r.


Załączniki: Rozmiar:
113.682 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 08:41

rejestr zmian publikacji »

40.

Zawiadomienie

       Konopiska, dnia 25.07.2016r.

GR.6220.9.2016.1

 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
 
 Na podstawie :
-  art. 10 §1, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016, poz. 23)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz.71)
-  art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1  i  art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016, poz. 353/
 

 Zawiadomienie
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r., poz. 353/ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach” realizowanego przez Gminę Konopiska.
Z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016, poz. 353/
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.
Z uwagi iż planowana inwestycja realizowana jest przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, zgodnie z art. 75  ust. 3 w/w ustawy. Natomiast stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt gminy.
W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
©  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
©  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.
Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-07-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-25
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-25 07:37

rejestr zmian publikacji »

41.

Zwrot podatku akcyzowego


 Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2016r.  do 29  lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy w Konopiskach przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
28.500 KB
109.500 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska-Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Ankowska-Lis
Data wytworzenia informacji: 2016-02-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-02-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-03 15:03

rejestr zmian publikacji »

42.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 28.01.2016r.
GR.6220.9.12.2015
 OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art. 85 ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.9.11.2015 z dnia 27.01.2016r.) polegającego na „Zwiększeniu mocy przerobowych instalacji MBP w Konopiskach, przy ul. Przemysłowej 7”.
Decyzja została wydana na wniosek firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2016-01-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-28 06:57

rejestr zmian publikacji »

43.

Informacja

OŚ.6220.1.2015                                                                                    Konopiska, 01.12.2015r. 

 

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), 

Wójt Gminy Konopiska podaje do publicznej widomości informację                                 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska” 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym w dniu 05.11.2015 r. Wójt Gminy Konopiska wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz w dniu 06.11.2015r. wystąpił do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach   o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie WOOŚ.410.529.2015.MG z dnia 19 listopada 2015r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w piśmie  NS-NZ.042.229.2015 z dnia 23.11.2015r. uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska” 

                „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska jest dokumentem strategicznym, spójnym z dokumentami dotyczącymi gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu unijnym, krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym i uwzględnia cele zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym, a zamierzone w nim kierunki i działania realizowane będą w latach 2015-2020”.

„Przedmiotowy dokument dotyczy obszarów w granicach jednej gminy. Realizacja zadań zawartych w ww. Planie wpłynie na poprawę stanu powietrza atmosferycznego i pozwoli na osiągnięcie celów zgodnych z postanowieniami pakietu klimatyczno-energetycznego, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego na obszarze gminy Konopiska.

Zakres i skala planowanych inwestycji wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania.” 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, Wójt Gminy Konopiska odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska”. 

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska” zmieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska.

 


Załączniki: Rozmiar:
157.400 KB
144.726 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Agnieszka Rokosa
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-12-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-12-01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-01 13:51

rejestr zmian publikacji »

44.

Zawiadomienie

ZARZĄDZENIE NR 107/2015 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załączniki: Rozmiar:
242.470 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2015-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-23 14:06

rejestr zmian publikacji »

45.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 23.09.2015r.
GR.6220.9.7.2015
 ZAWIADOMIENIE
 
    Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zwiększeniu mocy przerobowych instalacji MBP w Konopiskach, przy ul. Przemysłowej 7”.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 30.06.2015 firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 22.09.2015) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
    Zgodnie z art. 75  ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
    W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od 24 września 2015 do 14 października 2015r.
    Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-23 08:50

rejestr zmian publikacji »

46.

Obwieszczenie

 W załączeniu obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.442.2.2014.EJ.2 z dnia 16.09.2015r. 

Załączniki: Rozmiar:
122.563 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-17 14:54

rejestr zmian publikacji »

47.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.09.2015r.
GR.6220.10.9.2015
  
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 85 ust 1, ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 3/2015 znak GR.6220.10.8.2015 z dnia 15.09.2015 zmieniająca decyzję  Nr 1/2015, znak GR.6220.1.8.2015 z dnia 16.03.2015r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej sortowni odpadów oraz kompostowni pryzmowej zlokalizowanej w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7”.
Decyzja została wydana na wniosek Firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska . Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r, poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-09-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-09-16
Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-16 07:50

rejestr zmian publikacji »

48.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych
5. Konsultacje odbędą się w dniu 20.08.2015r. w godzinach od 10 do 14
6. Projekty uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.

Załączniki: Rozmiar:
252.617 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-12 09:20

rejestr zmian publikacji »

49.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 08.04.2015r.
GR.6220.5.7.2015
 OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.5.6.2015 z dnia 08.04.2015r.) polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów w miejscowości Wygoda na działce nr ewid. 125/2.
Decyzja została wydana na wniosek firmy Zakład Usługowo-Handlowy „SZYMAR” Szymon Pietryka, Wygoda 18, 42-274 Konopiska działającej za pośrednictwem pełnomocnika Bogdan Knop, ATMOTERM-EKOURBIS Sp.z.o.o., Al. Wolności 26 lok. 6, 42-200 Częstochowa. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-08 11:03

rejestr zmian publikacji »

50.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 17.03.2015r.
GR.6220.1.9.2015
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.1.8.2015 z dnia 16.03.2015r.) polegającego na „Rozbudowie istniejącej sortowni odpadów oraz kompostowni pryzmowej zlokalizowanej w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 7”.
Decyzja została wydana na wniosek firmy PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-03-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-03-17
Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-17 08:24

rejestr zmian publikacji »

51.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
 
1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych
5. Konsultacje odbędą się w dniu 09.02.2015r. w godzinach od 10 do 14
6. Projekty uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.

Załączniki: Rozmiar:
254.452 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 14:29

rejestr zmian publikacji »

52.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 28.11.2014r.
GR.6220.4.12.2014
  
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.z 2013r. poz. 1235/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 84, art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 3/2014 znak GR.6220.4.11.2014 z dnia 27.11.2014r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej wraz z linią do produkcji kręgów betonowych” na działce nr 57/6 przy ul. Zielonej w Aleksandrii.
            Decyzja została wydana na wniosek Firmy Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych „WIBROBET” S.C. Jerzy Ankowski, Mariusz Ankowski, Marek Nocoń, Aleksandria I, ul. Zielona 34, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-11-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-11-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 06:53

rejestr zmian publikacji »

53.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 26.06.2014r
GR.6220.4.6.2014
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
      Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r., poz. 1235/ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali produkcyjnej wraz z linią do produkcji kręgów betonowych” na działce nr 57/6 przy ul. Zielonej w Aleksandrii.
    Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 01.04.2014 firmy Zakład Produkcji Prefabrykatów Betonowych „WIBROBET” S.C. Jerzy Ankowski, Mariusz Ankowski, Marek Nocoń, Aleksandria I, ul. Zielona 34, 42-274 Konopiska. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 25.06.2014) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
    Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
    W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od 26 czerwca 2014 do 17 lipca 2014r.
    Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-26 07:31

rejestr zmian publikacji »

54.

Obwieszczenie

 
Konopiska, dnia 27.05.2014r.
GR.6220.4.21.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust 1, ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 2/2014 znak GR.6220.4.20.2014 z dnia 27.05.2014 zmieniająca decyzję  Nr 4/2013/2014, znak GR.6220.4.13.2013.2014 z dnia 04.02.2014r o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy zastosowaniu niskoreagentowej technologii oczyszczania ścieków w sołectwie Hutki, gmina Konopiska, dz. 385 i 386.
Decyzja została wydana na wniosek Firmy P.P.H.U. „Hur-Pol” Sebastian Huras, ul. Słoneczna 24, 42-260 Rudnik Wielki, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Iwona Majewska-Durjasz, ul. Łączna 3/40, 40-236 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r, poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-05-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-05-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-27 09:13

rejestr zmian publikacji »

55.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 08.04.2014r.
GR.6220.3.10.2014
 OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.3.8.2014 z dnia 07.04.2014r) polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Aleksandria ul. Wrzosowa, Leśna, częściowo ul. Piaskowa i Brzozowa oraz w miejscowości Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska.   
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-08 09:34

rejestr zmian publikacji »

56.

Obwieszczenie

 Konopiska, dnia 07.04.2014r.
GR.6220.3.9.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ oraz art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 213, poz.1397/

 

 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Aleksandria ul. Wrzosowa, Leśna, częściowo ul. Piaskowa i Brzozowa oraz w miejscowości Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska została zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/,  wydana decyzja Wójta Gminy Konopiska o środowiskowych uwarunkowaniach znak GR.6220.3.8.2014 z dnia 07.04.2014r dla w.w przedsięwzięcia.
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-04-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-04-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-07 12:08

rejestr zmian publikacji »

57.

Zawiadomienie

 Konopiska, dnia 27.03.2014r
 
GR.6220.3.7.2014
 
    ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
 
Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Aleksandria ul. Wrzosowa, Leśna, częściowo ul. Piaskowa i Brzozowa oraz w miejscowości Konopiska ul. Szmaragdowa".
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 12:32

rejestr zmian publikacji »

58.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 27.03.2014r
GR.6220.3.6.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r., poz. 1235/, art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013r. poz. 267/

Wójt Gminy Konopiska
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Aleksandria ul. Wrzosowa, Leśna, częściowo ul. Piaskowa i Brzozowa oraz w miejscowości Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska zostało zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/, w związku z art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.3.5.2014 z dnia 27.03.2014r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w.w przedsięwzięcia.
Postanowienie zostało wydane na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r., poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.  
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie którego realizowane jest przedsięwzięcie.
 
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-03-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-03-27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-27 12:25

rejestr zmian publikacji »

59.

      Konopiska, dnia 28.02.2014r.
GR.6220.3.2.2014
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających
 
Na podstawie :
- art.10 §1, art. 49, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 267)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 z późn. zm.)
- art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1  art. 74 ust. 3 i  art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r., poz. 1235/
 
 Zawiadomienie
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2013r., poz. 1235/ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Aleksandria ul. Wrzosowa, Leśna, częściowo ul.  Piaskowa i Brzozowa oraz w miejscowości Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska.
Z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.
Z uwagi iż planowana inwestycja realizowana jest przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, zgodnie z art. 75  ust. 3 w/w ustawy. Natomiast stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt gminy.
W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.
Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-02-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-28
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-28 07:59

rejestr zmian publikacji »

60.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 05.02.2014r
GR.6220.4.14.2013.2014
 
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235/, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust 1, ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 4/2013/2014 znak GR.6220.4.13.2013.2014 z dnia 04.02.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy zastosowaniu niskoreagentowej technologii oczyszczania ścieków w sołectwie Hutki, gmina Konopiska, dz. 385 i 386.
Decyzja została wydana na wniosek Firmy P.P.H.U. „Hur-Pol” Sebastian Huras, ul. Słoneczna 24, 42-260 Rudnik Wielki, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Iwona Majewska-Durjasz, ul. Łączna 3/40, 40-236 Katowice. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013r, poz. 1235/ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-05 07:24

rejestr zmian publikacji »

61.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 23.12.2013r.
GR.6220.7.9.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.7.8.2013 z dnia 23.12.2013r) polegającego na „Rozbudowie instalacji do produkcji płytek betonowych, elementów i galanterii betonowej wraz z budową hali produkcyjnej” na działce nr 22, obręb Aleksandria I.
            Decyzja została wydana na wniosek firmy „KOST-BET” S.J. K. Matyja, P. Matyja, Aleksandria, ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2014-01-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-01-07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 08:02

rejestr zmian publikacji »

62.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 24.10.2013r.

GR.6220.9.9.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.9.7.2013 z dnia 23.10.2013r) polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Jamki, Kowale oraz Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska.   
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-24 08:47

rejestr zmian publikacji »

63.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 23.10.2013r.

GR.6220.9.8.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ oraz art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 213, poz.1397/
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Jamki, Kowale oraz Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska została zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, wydana decyzja Wójta Gminy Konopiska o środowiskowych uwarunkowaniach znak GK.6220.9.7.2013 z dnia 23.10.2013r. dla w.w przedsięwzięcia.
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-23 09:50

rejestr zmian publikacji »

64.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 10.10.2013r

GR.6220.9.6.2013
 
ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
            Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Jamki, Kowale oraz Konopiska ul. Szmaragdowa".
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-10 12:01

rejestr zmian publikacji »

65.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 10.10.2013r

GR.6220.9.5.2013

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013r. poz. 267/
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Jamki, Kowale oraz Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska zostało zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.9.4.2013 z dnia 10.10.2013r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w.w przedsięwzięcia.
Postanowienie zostało wydane na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie którego realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-10-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-10 11:47

rejestr zmian publikacji »

66.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 26.09.2013r.

GR.6220.4.7.2013

 ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-chemiczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy zastosowaniu niskoreagentowej technologii oczyszczania ścieków w sołectwie Hutki, gmina Konopiska, dz. 385 i 386.
           Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 28.05.2013 firmy P.P.H.U. „Hur-Pol” Sebastian Huras, ul. Słoneczna 24, 42-260 Rudnik Wielki, działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pani Iwona Majewska-Durjasz, ul. Łączna 3/40, 40-236 Katowice. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 24.09.2013) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
           Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od 30 września 2013 do 21 października 2013r.
           Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-30 07:43

rejestr zmian publikacji »

67.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 26.09.2013r.

GR.6220.8.7.2013

 OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 8/2013 znak GR.6220.8.6.2013 z dnia 25.09.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie placu magazynowego na działce nr 19 przy ul. Gościnnej 1 w Aleksandrii”
            Decyzja została wydana na wniosek Firmy „KOST-BET” S.J. K. Matyja, P. Matyja, Aleksandria, ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska działającej za pośrednictwem pełnomocnika Pana Rafała Dzija z Przedsiębiorstwa Badań i Ekspertyz Środowiska „SEPO” Sp.z.o.o. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-26 07:44

rejestr zmian publikacji »

68.

Zawiadomienie

 

      Konopiska, dnia 24.09.2013r.
GR.6220.9.2.2013
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających
 
Na podstawie :
art.10 §1, art. 49, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)
art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1 art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./
 
Zawiadomienie
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Jamki, Kowale oraz Konopiska ul. Szmaragdowa" realizowanego przez Gminę Konopiska.
Z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.
Z uwagi iż planowana inwestycja realizowana jest przez gminę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, zgodnie z art. 75 ust. 3 w/w ustawy. Natomiast stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt gminy.
W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.
Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-24 10:51

rejestr zmian publikacji »

69.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 24.09.2013r
GR.6220.7.5.2013
 
ZAWIADOMIENIE
 
            Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do produkcji płytek betonowych, elementów i galanterii betonowej wraz z budową hali produkcyjnej” na działce nr 22, obręb Aleksandria I
Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 13.08.2013 firmy „KOST-BET” S.J. K. Matyja, P. Matyja, Aleksandria, ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 20.09.2013) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków od 25 września 2013 do 15 października 2013r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-24 09:00

rejestr zmian publikacji »

70.

Obwieszczenie

 
Konopiska, dnia 11.09.2013r.
 
 OBWIESZCZENIE
 
 - art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. 2013, poz. 267/
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, wydana decyzja Wójta Gminy, znak GR.7623/13-7/09/13 z dnia 11.09.2013 w sprawie zmiany Decyzji Wójta Gminy Konopiska nr 13/2008, znak Gr.7623/D-13/08 z dnia 04.12.2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami ścieków w miejscowościach: Korzonek, Leśniaki, Konopiska ul. Śląska, Hutki, Jamki-Kowale, gmina Konopiska”, poprzez uwzględnienie zmiany lokalizacji przepompowni ścieków z działki nr 2665/25 na działkę 2665/24 (obręb Konopiska)
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 11.09.2013r(publiczne ogłoszenie).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-09-11
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-11 10:01

rejestr zmian publikacji »

71.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 31.05.2013r.
GR.6220.2.7.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.2.6.2013 z dnia 28.05.2013) polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbierania odpadów zlokalizowanego w Konopiskach, ul. Przemysłowa 61, obejmującego działkę o nr 13/6, obręb Konopiska.
Decyzja została wydana na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALEKSBUD” S.C., ul. Przemysłowa 61, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-06-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-06-03
Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-03 07:39

rejestr zmian publikacji »

72.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 17.04.2013r.

GR.6220.1.7.2013
  
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 1/2013 znak GR.6220.1.6.2013 z dnia 16.04.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i gromadzeniu odpadów metali kolorowych, na działce nr 462/1 w m. Wąsosz.
Decyzja została wydana na wniosek Firmy P.H.U. ARJAN S.C., Arkadiusz Posmyk, Janusz Posmyk, Wąsosz 36, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-04-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-04-17
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-17 07:41

rejestr zmian publikacji »

73.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 20.03.2013r

GR.6220.2.3.2013
 
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punktu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zbierania odpadów zlokalizowanego w Konopiskach, ul. Przemysłowa 61, obejmującego działkę o nr 13/6, obręb Konopiska.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 18.03.2013 firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALEKSBUD” S.C., ul. Przemysłowa 61, 42-274 Konopiska. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony wraz z wnioskiem) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od 21 marca 2013 do 10 kwietnia 2013r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 10:55

rejestr zmian publikacji »

74.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał:

a) w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

b) zmieniająca uchwałę Nr 202/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

c) zmieniająca uchwałę Nr 203/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

d) zmieniająca uchwałę Nr 204/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

e) zmieniająca uchwałę Nr 205/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z 28.12.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

f) zmieniająca uchwałę Nr 206/XXVII/2012 z dnia 28.12.2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych

5. Konsultacje odbędą się w dniu 28.02.2013r. w godzinach od 10 do 14

6. Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.


Załączniki: Rozmiar:
34.729 KB
34.364 KB
46.763 KB
72.549 KB
37.396 KB
43.289 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-20 07:52

rejestr zmian publikacji »

75.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 15.01.2013r.
GR.7624.4.13.2011.2012.2013
 
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.7624.4.12.2011.2012.2013 z dnia 14.01.2013) polegającego na budowie farmy wiatrowej przy ul. Przemysłowej w miejscowości Konopiska.
Decyzja została wydana na wniosek Firma Kamieniarstwo s.c. Emil Mucha, Janusz Kowalczyk, ul. Przemysłowa 5, 42-274 Konopiska działając za pośrednictwem PRACOWNIA PROJEKTOWA ATTYKA, ul. Elsnera 4 H, 42-200 Częstochowa. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2013-01-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-01-16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 08:12

rejestr zmian publikacji »

76.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 17.12.2012r.

GR.6220.14.12.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowości Aleksandria oraz nr 1022S i 1052S w miejscowości Hutki wraz z budową jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej” została zgodnie z art. 113 §1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.14.11.2012 w sprawie sprostowania zapisów Decyzji Wójta Gminy Konopiska decyzji Nr 14/2012 znak GR.6220.14.8.2012 z dnia 12.12.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla w.w przedsięwzięcia.

Zgodnie z Art. 113. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 17.12.2012r. (publiczne ogłoszenie).


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-18
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-18 11:24

rejestr zmian publikacji »

77.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 13.12.2012r.

GR.6220.14.10.2012

  

OBWIESZCZENIE

 

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.14.8.2012 z dnia 12.12.2012r.) „Przebudowie dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowości Aleksandria oraz nr 1022S i 1052S w miejscowości Hutki wraz z budową jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej”.

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-13 07:43

rejestr zmian publikacji »

78.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 12.12.2012r.

GR.6220.14.9.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowości Aleksandria oraz nr 1022S i 1052S w miejscowości Hutki wraz z budową jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej” została zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,  wydana decyzja Wójta Gminy Konopiska o środowiskowych uwarunkowaniach znak GR.6220.14.8.2012 z dnia 12.12.2012r. dla w.w przedsięwzięcia.

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 13.12.2012r. (publiczne ogłoszenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-12 07:27

rejestr zmian publikacji »

79.

Ogłoszenie

1. Przeprowadza się konsultacje celem zebrania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał:

a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

d)  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

e) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

3. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Konopiska, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych

5. Konsultacje odbędą się w dniu 18.12.2012r. w godzinach od 10 do 14

6. Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopiska oraz w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska

7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki i Rozwoju.


Załączniki: Rozmiar:
26.339 KB
46.709 KB
82.849 KB
48.113 KB
68.504 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-12-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 08:22

rejestr zmian publikacji »

80.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22.11.2012r.

GR.6220.14.7.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowości Aleksandria oraz nr 1022S i 1052S w miejscowości Hutki wraz z budową jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej”.

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 1 (parter) z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 22.11.2012r (publiczne ogłoszenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 07:45

rejestr zmian publikacji »

81.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 21.11.2012r

GR.6220.14.5.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w miejscowości Aleksandria oraz nr 1022S i 1052S w miejscowości Hutki wraz z budową jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej” zostało zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.14.4.2012 z dnia 21.11.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w.w przedsięwzięcia.

Postanowienie zostało wydane na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 22.11.2012r (publiczne ogłoszenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-22 07:40

rejestr zmian publikacji »

82.

Zawiadomienie

 Konopiska, dnia 06.11.2012r.

GR.6220.14.2.2012

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających

 

Na podstawie :

- art.10 §1, art. 49, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz.1397/

- art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1  art. 74 ust. 3 i  art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

 

Zawiadomienie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie dróg powiatowych nr 1021 i 1051S w miejscowości Aleksandria oraz nr 1022S i 1052S wraz z budową jednostronnego chodnika i kanalizacji deszczowej”

Z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie dwóch Gmin, a większa część leży na terenie Gminy Konopiska, zgodnie z art. 75  ust. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obszaru. Natomiast stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt gminy.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.

Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-06 10:18

rejestr zmian publikacji »

83.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 19.10.2012r.

GR.6220.13.7.2012  

OBWIESZCZENIE 

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, 

Wójt Gminy Konopiska  

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 13/2012 znak GR.6220.13.6.2012 z dnia 18.10.2012r o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie kompostowni pryzmowej w Konopiskach, przy ul. Przemysłowej 7, działka nr 2404/5, obręb Konopiska.  

Decyzja została wydana na wniosek Firmy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy. 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 07:09

rejestr zmian publikacji »

84.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 09.10.2012r
GR.6220.12.7.2012
 

OBWIESZCZENIE 

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4,  art. 84, art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 12/2012 znak GR.6220.12.6.2012 z dnia 08.10.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na naprawach blacharskich i naprawach nadwozi samochodów do 3,5 oraz warsztatu jednostanowiskowego z bieżącymi naprawami, działka nr ewid. 1774/2, obręb Konopiska
 Decyzja została wydana na wniosek Pana Michał Zadylak, ul. Śląska 5, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-10-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-10-09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-09 07:53

rejestr zmian publikacji »

85.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 25.09.2012r.

GR.6220.11-10.2012

  

OBWIESZCZENIE

 

- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.11-8.2012 z dnia 24.09.2012r) „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Blachownia, Aleksandria i Kopalnia”.

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-25 07:58

rejestr zmian publikacji »

86.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 24.09.2012r.

GR.6220.11-9.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Blachownia, Aleksandria i Kopalnia” została zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,  wydana decyzja Wójta Gminy Konopiska o środowiskowych uwarunkowaniach znak GR.6220.11-8.2012 z dnia 24.09.2012r. dla w.w przedsięwzięcia.

Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 24.09.2012r (publiczne ogłoszenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-24 07:26

rejestr zmian publikacji »

87.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 04.09.2012r.

GR.6220.11-7.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Blachownia, Aleksandria i Kopalnia”.

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 1 (parter) z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 05.09.2012r (publiczne ogłoszenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04 13:56

rejestr zmian publikacji »

88.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 04.09.2012r

GR.6220.11-5.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Blachownia, Aleksandria i Kopalnia” zostało zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.11-5.2012 z dnia 04.09.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w.w przedsięwzięcia.

Postanowienie zostało wydane na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 05.09.2012r (publiczne ogłoszenie).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-09-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04 13:52

rejestr zmian publikacji »

89.

Zawiadomienie

      Konopiska, dnia 30.07.2012r.

GR.6220.11-2.2012

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających

 

Na podstawie :

- art.10 §1, art. 49, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami/

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz.1397/

- art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1  art. 74 ust. 3 i  art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

 

Zawiadomienie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Blachownia, Aleksandria i Kopalnia”.

Z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie dwóch Gmin, a większa część leży na terenie Gminy Konopiska, zgodnie z art. 75  ust. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obszaru. Natomiast stosownie do art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt gminy.

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie

Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.

Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-07-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-07-30
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-30 10:27

rejestr zmian publikacji »

90.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 11.06.2012
GR.7624.4.5.2011.2012
 
ZAWIADOMIENIE
 
         Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej przy ul. Przemysłowej w miejscowości Konopiska, na działkach nr 289/6, 2517/1, 286, 287 km 4.
          Postępowanie jest prowadzone na wniosek z dnia 01.07.2011 firmy Kamieniarstwo s.c. Emil Mucha, Janusz Kowalczyk, ul. Przemysłowa 5, 42-274 Konopiska działającej za pośrednictwem PRACOWNIA PROJEKTOWA ATTYKA, ul. Elsnera 4 H, 42-200 Częstochowa. Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 06.06.2012) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
          Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
          Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających, prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 1 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od 12 czerwca 2012 do 02 lipca 2012r.
          Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu Gospodarki i Rozwoju, w pokoju nr 1 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-06-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-06-11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-11 12:33

rejestr zmian publikacji »

91.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 23.05.2012r
GR.6220.5.7.2012
 
 OBWIESZCZENIE
 - art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 5/2012 znak GR.6220.5.6.2012 z dnia 22.05.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie charakteru użytkowania obiektu z przeznaczeniem na produkcję włókienniczą – produkcja włóknin technicznych w Konopiskach przy ul. Rolniczej 2/6, na działce nr 2593/5, km. 7.
 Decyzja została wydana na wniosek Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „JOKAR” Leszek Nurkowski , ul. Św. Barbary 132, 42-200 Częstochowa . Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-23
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-23 11:03

rejestr zmian publikacji »

92.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 17.05.2012r

GR.6220.4.10.2012
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 4/2012 znak GR.6220.4.9.2012 z dnia 16.05.2012r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rozbudowie kompostowni odpadów poprzez zmianę dotychczas prowadzonej technologii kompostowania w pryzmach na technologię prowadzoną w zamkniętych betonowych bioreaktorach/tunelach i na pryzmach oraz zwiększeniu terenu przeznaczonego pod kompostownię o część działki nr 2404/4 km. 1, obręb Konopiska
 
Decyzja została wydana na wniosek Firmy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, ul. Spółdzielcza 1/1, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-05-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-17
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 07:30

rejestr zmian publikacji »

93.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 22.02.2012r
GR.6220.1.7.2012
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 1/2012 znak GR.6220.1.6.2012 z dnia 21.02.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby przemysłu włókienniczego w Konopiskach przy ul. Rolniczej 2/6, na działce nr 2593/1
Decyzja została wydana na wniosek Firmy Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Wielobranżowe „Wtór-Pol” Andrzej Porada, ul. Rolnicza 2/6, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-02-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-02-22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-22 07:39

rejestr zmian publikacji »

94.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 05.01.2012r.

GR.6220.9-10.11.12
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
 
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak GR.6220.9-8.11.12 z dnia 05.01.2012r) „Budowa kanału sanitarnego tłocznego odprowadzającego ścieki z projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Kopalnia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska w gminie Konopiska”
 
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 13:05

rejestr zmian publikacji »

95.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 05.01.2012r.

GR.6220.9-9.11.12
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./
 
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanału sanitarnego tłocznego odprowadzającego ścieki z projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Kopalnia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska w gminie Konopiska” została zgodnie z art. 71 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, wydana decyzja Wójta Gminy Konopiska o środowiskowych uwarunkowaniach znak GR.6220.9-8.11.12 z dnia 05.01.2012r. dla w.w przedsięwzięcia.
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 09.01.2012r(publiczne ogłoszenie).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2012-01-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-05 13:02

rejestr zmian publikacji »

96.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 13.12.2011r
GR.6220.9-6.11
 
OBWIESZCZENIE
 
 
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./
 
 
Wójt Gminy Konopiska
 
zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Gminy Konopiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanału sanitarnego tłocznego odprowadzającego ścieki z projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Kopalnia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska w gminie Konopiska”.
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 1 (parter) z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
Zawiadomienie/doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 14.12.2011r(publiczne ogłoszenie).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-12-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-13 12:32

rejestr zmian publikacji »

97.

Obwieszczenie

 
Konopiska, dnia 13.12.2011r
GR.6220.9-4.11
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 10 § 1, art. 73 KPA w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze późn. zm./
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanału sanitarnego tłocznego odprowadzającego ścieki z projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Kopalnia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska w gminie Konopiska” zostało zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 cytowanej ustawy, wydane postanowienie Wójta Gminy Konopiska znak GR.6220.9-3.11 z dnia 13.12.2011r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w.w przedsięwzięcia.
Postanowienie zostało wydane na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy, natomiast stosownie do ust. 3 cytowanego artykułu dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, również organem właściwym jest Wójt na obszarze którego właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 w.w ustawy.
Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia 14.12.2011r(publiczne ogłoszenie).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-12-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-12-13
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-13 12:30

rejestr zmian publikacji »

98.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.11.2011r
GR.7624.8-6.11
 
OBWIESZCZENIE
 
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt 2 i ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR.7624.8-5.11 z dnia 15.11.2011 inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu o wytwórnię betonu zlokalizowanego w Konopiskach, ul. Przemysłowa 61, obejmującego działki o nr 13/6, 31/5, 31/6, 2406/2, obręb Konopiska
Decyzja została wydana na wniosek Firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Aleksbud" S.C., ul. Przemysłowa 61, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-16 07:56

rejestr zmian publikacji »

99.

Zawiadomienie

      Konopiska, dnia 10.11.2011r.
GR.6220.9-1.11
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających
 
Na podstawie :
- art.10 §1, art. 49, art. 61 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)
- art. 59 ust. 1 pkt.2, art. 64 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust.1  art. 74 ust. 3 i  art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./
 
Zawiadomienie
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanału sanitarnego tłocznego odprowadzającego ścieki z projektowanej przepompowni ścieków w miejscowości Kopalnia do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Konopiska w gminie Konopiska”
Z uwagi, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 1 parter na każdym etapie trwania postępowania.
Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie Gminy Konopiska, zgodnie z art. 75  ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości znajduje się inwestycja.
W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.
Na podstawie art. 41 KPA informuję, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania takiego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-10 14:00

rejestr zmian publikacji »

100.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 25.10.2011r

 OBWIESZCZENIE

 

- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust 1, art. 85 ust 2 pkt. 2 i ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja nr 7/2011 znak GR.7624.7-6.11 z dnia 24.10.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącej hali na potrzeby przemysłu włókienniczego w Konopiskach przy ul. Rolniczej 2/6, na działce nr 2593/5

Decyzja została wydana na wniosek Firmy Wytwórnia Włóknin Technicznych Bracia Hamalowie i Stępień Spółka Jawna, ul. Rolnicza 2/6, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-10-25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-25 08:48

rejestr zmian publikacji »

101.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 31.08.2011r

  

OBWIESZCZENIE

 

- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt 2 i ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR.7624.5-5.11 z dnia 29.08.2011 „Adaptacja budynku gospodarczo-garażowego na warsztat samochodowy, położonego na terenie działki nr 48 km. 1 w miejscowości Wygoda gmina Konopiska”

 

Decyzja została wydana na wniosek Firmy P.P.H.U. MAXI Marcin Kromołowski, Wygoda 54, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-08-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-31
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-31 07:22

rejestr zmian publikacji »

102.

Obwieszczenie

  Konopiska, dnia 12.08.2010r

 OBWIESZCZENIE

 Na podstawie :

- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt 2 i ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)

 

Wójt Gminy Konopiska

 informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR.7624.3-5.11 z dnia 11.08.2011 polegającego na budowie budynku warsztatu naprawy samochodów ciężarowych i naczep, a szczególnie resorów i wałów pędnych oraz podwozi, na których składać się będą: część usługowa z zapleczem socjalno-biurowym oraz hala napraw resorów i wałów napędowych z zapleczem warsztatowym i kuźnią – 2 stanowiska naprawcze, zlokalizowanego na działce nr. ewid. 2519/14 k.m. 4 w m. Konopiska 

Decyzja została wydana na wniosek Firmy Hamerla Leszek. Zakład Kowalski. Naprawa resorów, wałów pędnych, ul. Sportowa 26, 42-274 Konopiska działającej za pośrednictwem PRACOWNI PROJEKTOWEJ ATTYKA, ul. Elsnera 4 H, 42-200 Częstochowa. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy. 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 1 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-08-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-08-12
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-12 09:51

rejestr zmian publikacji »

103.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 27.06.2010r
 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt 2 i ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)
 
Wójt Gminy Konopiska 
    informuje, że została w trybie art. 71 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR.7624.2-5.11 z dnia 22.06.2011 polegającego na: „Rozbudowie instalacji do produkcji płytek betonowych, elementów i galanterii betonowej wraz z budową hali produkcyjnej” zlokalizowanego na działce nr ewid. 21/2 położonej przy ul. Gościnnej w m. Aleksandria I.
   Decyzja została wydana na wniosek Firmy KOST-BET” S.J. K. Matyja, P. Matyja, Aleksandria, ul. Gościnna 1, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.
    Zgodnie z art. 85 ust. 3 Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-27 07:37

rejestr zmian publikacji »

104.

Obwieszczenie

 

Konopiska, dnia 11.04.2010r

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
- § 3 ust. 1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397)


Wójt Gminy Konopiska

informuje, że została wydana w trybie art. 71 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR.6220.6-7.10.11 z dnia 07.04.2011 polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z rozbudową, dla potrzeb Zakładu obsługi samochodów – naprawa i konserwacja samochodów osobowych i dostawczych” zlokalizowanego na działce nr ewid. 1980 km. 15 w m. Konopiska.

Decyzja została wydana na wniosek Firmy APE Arkadiusz Polak z siedzibą ul. Częstochowska 76, 42-274 Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-11 10:08

rejestr zmian publikacji »

105.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 03.03.2011

GR.6220.6-6.10.11

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego wraz z rozbudową, dla potrzeb Zakładu obsługi samochodów – naprawa i konserwacja samochodów osobowych i dostawczych” zlokalizowanego na działce nr ewid. 1980 km. 15 w m. Konopiska.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek Firma APE Arkadiusz Polak, ul. Częstochowska 76, 42-274 Konopiska zwróciła się z wnioskiem z dnia 18.11.2010 (wpływ do Urzędu 02.12.2010). Przed wydaniem decyzji w ramach postępowania, w którym jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczony w dniu 02.03.2011r) organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.

Zgodnie z art. 75  ust. 1 pkt 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania sie z dokumentacją sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko dokumentach, postanowieniem Wójta i opiniami organów współdziałających prowadzoną przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 4 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),

- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 7 marca 2011 do 27 marca 2011r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu, w pokoju nr 4 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w.w ustawy.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2011-03-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2011-03-04
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-04 07:36

rejestr zmian publikacji »

106.

Obwieszczenie

                                                                                            Częstochowa  14.06.2010r

AB.IV.7351/552/Ko/52/2010            

 

 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

  

   Na podstawie art. 61 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 44  ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się, że w dniu  18.05.2010r.  zostało wszczęte na wniosek  Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę hali odpadów komunalnych zmieszanych  w m. Konopiska ul. Przemysłowa 7 numer ewidencyjny  13/10.

 

   W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

Akta sprawy znajdują się w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 pokój numer 204.

 

 

Otrzymuje:

  1. Wnioskodawca
  2. Urząd Gminy w Konopiskach

celem podania do publicznej wiadomości

i zwrot z adnotacją o terminie wywieszenia

  1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  2. BIP
  3. a/a


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-06-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-17 11:03

rejestr zmian publikacji »

107.

Obwieszczenia

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach ogłasza nabór na stanowisko „Socjoterapeuta”
 
w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej p.t. „Dziecko- dar, który nauczymy się chronić”.
 
Wymagania niezbędne:
        wykształcenie wyższe z zakresu: psychologii;
        udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii z ofiarami przemocy domowej /osobami w kryzysie/ osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków/ lub posiada studia podyplomowe z terapii, socjoterapii lub psychoterapii;
uprawnienia do prowadzenia socjoterapii;
        prawo jazdy;
        otwartość na kontakty z ludźmi;
        dyspozycyjność (konieczność realizacji usług w czasie wskazanym przez zleceniodawcę).
 
Do obowiązków socjoterapeuty należeć będzie:
?     prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych z rodzicami:
celem warsztatów jest nabycie przez rodziców mających problemy opiekuńczo - wychowawcze umiejętności wychowawczych i ich rozwijanie, poprawę relacji z dziećmi, uświadomienie sobie własnego potencjału rodzicielskiego oraz nazwanie własnych trudności i ograniczeń, wzrost poziomu bezpieczeństwa, otwartości i wzajemnego zrozumienia postaw i zachowań dzieci i rodziców;
?     warsztaty prowadzone byłyby metodami aktywizującymi uczestników np. „burza mózgów”, praca w parach i grupach, technika autodiagnostyczna itp.;
             - prowadzenie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci:
celem warsztatów jest – kształtowanie umiejętności pomocniczych w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami poprzez umocnienia pozytywnego obrazu samego siebie, odreagowanie napięć emocjonalnych oraz rozwiązywanie problemów interpersonalnych;
- budowanie udanych relacji z ludźmi poprzez stworzenie okazji do mówienia o własnych udanych i nieudanych kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;
- eliminowanie zaburzeń zachowania poprzez diagnozę zaburzeń zachowania, podejmowanie działań mających na celu wychodzenie z dzieci z obronnych wzorów funkcjonowania (bohater rodziny, maskotka, wyrzutek, niewidzialne dziecko), praca nad zmianą nastawienia do życia „nie ufać, nie mówić, nie odczuwać” dziecka pochodzącego ze środowiska dysfunkcyjnego.
 
 Przy sporządzaniu oferty prosimy o uwzględnienie następujących założeń:
        działanie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia,
        warsztatami socjoterapeutycznymi planujemy objąć ok. 40 dzieci i 35 dorosłych podzielonych na grupy;
        warsztaty odbywać się będą w 5 świetlicach środowiskowych na terenie gminy Konopiska ( w Hutkach, Aleksandrii, Korzonku, Wąsoszu i Konopiskach );
warsztaty z rodzicami odbywać się będą w cyklu po 4 spotkania trwające 3 godziny w każdej z pięciu świetlic;
warsztaty z dziećmi odbywać się będą w cyklu po 8 spotkań trwających 2 godziny w każdej ze świetlic;
        czas realizacji zadania planujemy na miesiące od 1 września do 31 grudnia 2010 roku.
         
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- kserokopię dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
- kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i przebiegu pracy zawodowej,
- aktualne CV,
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 pok. nr 1 /I piętro/ z dopiskiem Oferta na stanowisko Socjoterapeuta, w terminie do dnia 29.06.2010r.
GOPS w Konopiskach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze wszystkimi kandydatami , z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-06-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-15 13:38

rejestr zmian publikacji »

108.

Obwieszczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach ogłasza nabór na stanowisko "Asystenta rodziny"

 
w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej p.t. „Dziecko- dar, który nauczymy się chronić”.
 
Wymagania niezbędne:
-     wykształcenie wyższe z zakresu: pracy socjalnej, psychologii, resocjalizacji, pedagogiki;
-     umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;
-     prawo jazdy;
-     sumienność, terminowość, samodzielność, otwartość na kontakty z ludźmi, umiejętność zachowania bezstronności;
-     dyspozycyjność (konieczność realizacji usług w czasie wskazanym przez zleceniodawcę).
 
 
Do obowiązków asystenta rodziny należeć będzie:
-     udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom w wypełnianiu ich zadań;
-     nauka zarządzania budżetem domowym ( planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami );
-     poprawa komunikacji w rodzinach;
-     treningi kompetencji w zakresie prawidłowego wychowywania i opieki nad dziećmi( budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, organizowanie czasu wolnego dzieciom, rozwijanie umiejętności wychowawczych );
-     pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny ( związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą i przedszkolem );
-     sporządzania planów pracy z rodzinami ;
-     sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań i metod pracy;
-     prowadzenie dokumentacji (karta czasu pracy, plan pracy, sprawozdania, ankiety );
-     stała współpraca z pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Konopiskach.
 
Przy sporządzaniu oferty prosimy o uwzględnienie następujących założeń:
-     działanie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia,
-     pomocą asystenta rodziny planujemy objąć 6 rodzin
-     asystent winien wypracować 1024 godzin
-     czas realizacji zadania planujemy na miesiące od 1 lipca do 31 grudnia 2010 roku.
 
Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
- kserokopię dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
-          kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
-          dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
- aktualne CV,
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)".
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Konopiskach ul. Lipowa 5 pok. nr 1 /I piętro/ z dopiskiem Oferta na stanowisko Asystent Rodziny, w terminie do dnia 29.06.2010r.
GOPS w Konopiskach zastrzega sobie prawo do skontaktowania się ze wszystkimi kandydatami , z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS w Konopiskach
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-06-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-15 13:36

rejestr zmian publikacji »

109.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.06.2010r

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie :

- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt 2 i ust. 3, art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

  

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że zostało wydane w trybie art. 71 ust 1 pkt. 2 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7624/D-4/10 z dnia 07.06.2010 polegającego na: „Budowie warsztatu napraw samochodów ciężarowych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Konopiskach, ul. Przemysłowa, obejmującego działki o nr 2519/16, 2519/17, obręb 4”

 

Decyzja została wydana na wniosek Firmy Transportowej P.P.H.U. „FOTON” Grzegorz Szkudlarek, ul. Słowackiego 5/2, 42-151 Waleńczów. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  jest Wójt Gminy.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-14 13:45

rejestr zmian publikacji »

110.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 20.05.2010.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie :
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust 1 i 2,  art. 85 ust 2 pkt 1, art. 156 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt 74 w związku z §2 ust. 2 pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Konopiska
 
podaje do publicznej wiadomości, że została wydana w trybie art. 71 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art.  85 ust. 2 pkt. 1 cytowanej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7624/D-1/10 z dnia 20.05.2010 polegającego na budowie: „Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Konopiska”.
 
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Konopiska. Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwym organem dla gminy wiejskiej jest Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 Wójt Gminy po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami dokonanymi z RDOŚ i opinią sanitarną w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-21 07:26

rejestr zmian publikacji »

111.

OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Konopiska  zatrudni na podstawie umowy zlecenia audytora wewnętrznego.
 
Wymagania zgodnie z art. 279 – 296 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych .
 
Oferty wraz z c.v. i listem motywacyjnym należy składać listownie na adres Urzędu Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5, 42 – 274 Konopiska lub elektronicznie na adres : sekretariat@konopiska.pl
 
Informacja telefoniczna pod nr telefonu: (034) 32 82 057 wew.30 .
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Skarbnik Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-03-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-03-10
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-10 12:51

rejestr zmian publikacji »

112.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 25.02.2010
Gr.7624/1-5/10
 
 ZAWIADOMIENIE
.
 
Na podstawie art. 30 i 33 w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ Wójt Gminy Konopiska zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Stacjonarnego Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Gminie Konopiska”.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek Gminy Konopiska z dnia 25.01.2010r.. Przed wydaniem decyzji jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach, której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który został dostarczony w dniu 24.02.2010r.
Zgodnie z art. 75  ust. 3 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane, który jest jednocześnie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach jest organem uzgadniającym warunki realizacji przedsięwzięcia, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie organem opiniującym realizację przedsięwzięcia.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości
- zapoznania sie z dokumentacja sprawy tj. wnioskiem, raportem oceny oddziaływania na środowisko dokumentach prowadzonych przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 4 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57),
- składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 1 marca 2010r do 22 marca 2010r.
 
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Referatu, w pokoju nr 4 parter w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-02-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-25 08:59

rejestr zmian publikacji »

113.

Ogłoszenie GOPS

GOPS poszukuje doradcy zawdodowego oraz psychologa do przeprowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych dla osób bezrobotnych z terenu gminy w ramach projektu EFS PO KL 7.1.1 "Myśląc o przyszłosci nie pozostawaj w tyle - Działaj!"
CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres konopiska.projekt@wp.pl. do dnia 22.02.2010r. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania sie tylko z wybranymi osobami.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kierownik GOPS
Osoba, która wprowadziła dane: Agnieszka Rokosa
Data wytworzenia informacji: 2010-02-15
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-02-15
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-15 10:01

rejestr zmian publikacji »

114.

Obwieszczenie

 
Konopiska, dnia 12.01.2010r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie :
- art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/,
- art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
- art. 46 a ust. 1, 7 p. 4, 7a, art. 48 ust. 1, 2 art. 56 ust. 1, 3, 2, 7, i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
 
 
 
 
Wójt Gminy Konopiska  
informuje, że zostało wydane w trybie art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, zgodnie z art. 46 a ust. 1, 7 p. 4, 7a, art. 48 ust. 1, 2 art. 56 ust. 1, 3, 2, 7, i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7623/D-6/08/09 z dnia 20.05.2009r. pn. „Przyłączenie do sieci przesyłowej firmy API TESTO Sp.z.o.o. w miejscowości Aleksandria oraz przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej GOSD Sp. z.o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców gmin Blachownia, Kłobuck, Herby”
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2010-01-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2010-01-14
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-14 14:15

rejestr zmian publikacji »

115.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 30.11.2009r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt2, art. 156 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Konopiska

informuje, że została wydana w trybie art. 71 ust 1 pkt. 2 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7623/D-10/09 z dnia 30.11.2009r. polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wąsosz”.

 W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,. Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwym organem dla gminy wiejskiej jest Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.  Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-30 10:09

rejestr zmian publikacji »

116.

Obieszczenie

Konopiska, dnia 26.11.2009r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie :

- art. 63 ust 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2,  art. 74 ust. 3 art. 156 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,

- art. 49, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że zostało wydane w trybie art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy i §3 ust. 1 pkt. 56  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm), postanowienie znak GR 7623/10-4/09 z dnia 26.11.2009r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wąsosz”.

 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ dla przedsięwzięć realizowanych przez Gminę, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwym organem dla gminy wiejskiej jest Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 11:08

rejestr zmian publikacji »

117.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 25.11.2009r.
  
OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie :
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 2,  art. 82 ust 1, art. 83 ust. 1,art. 85 ust 2 pkt 1 i ust. 3, art. 156  i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/,
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Konopiska
 
 informuje, że została wydana w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm./ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7623/D-3/09 z dnia 25.11.2009r. polegającego na budowie kompostowni pryzmowej oraz linii do produkcji paliwa alternatywnego w miejscowości Konopiska wydana na wniosek Prywatnego Zakładu Oczyszczania Miasta Waldemar Strach.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectwa na terenie którego realizowane jest przedsięwzięcie. 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-26
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-26 09:03

rejestr zmian publikacji »

118.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 09.11.2009r.
GR 7623/10-1/09
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających
 
 
Na podstawie :
- art. 49, art. 61 §4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
- art. 64 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 3, art. 156, art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/
 
 
Zawiadomienie
że na wniosek Gminy Konopiska z dnia 06.11.2009r zostało wszczęte z  postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wąsosz”.
Z uwagi iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania zgodnie z art. 10 i 73 KPA mogą zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami i uzyskiwanymi w toku postępowania dokumentami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 4 parter w na każdym etapie trwania postępowania.
 
Z uwagi iż planowana inwestycja realizowana jest przez gminę, zgodnie z art. 75  ust. 3 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.
 
W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którego zadania na podstawie art. 156 cytowanej ustawy wykonuje Starosta Częstochowski
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-09 13:14

rejestr zmian publikacji »

119.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 04.11.2009r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie :
- art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2,  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 i 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 82 ust 1, art. 85 ust 2 pkt2, art. 156 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
  
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że zostało wydane w trybie art. 71 ust 1 pkt. 2 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4,  art.  85 ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7623/D-9/09 z dnia 04.11.2009r. polegającego na: „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia”.
 
W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,.
 
Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie dwóch Gmin, a większa część leży na terenie Gminy Konopiska, zgodnie z art. 75  ust. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obszaru.
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-04 09:41

rejestr zmian publikacji »

120.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 03.11.2009r.
 

OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie :
- art. 63 ust 1 i 2, art., 74 ust. 3 art. 156 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,
- art. 49, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Konopiska
 
 
informuje, że zostało wydane w trybie art. 63 ust 1 i 2 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./, w związku z art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy i §3 ust. 1 pkt. 56 i §5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm), postanowienie znak GR 7623/9-3/09 z dnia 03.11.2009r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcinku Wygoda-Konopiska-Blachownia”.
 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./,.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.
 
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 
Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie dwóch Gmin, a większa część leży na terenie Gminy Konopiska, zgodnie z art. 75  ust. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obszaru.  

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 10:18

rejestr zmian publikacji »

121.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.10.2009r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie :

- art. 113 §2 i 3 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że zostały wydane:

- w trybie art. art. 113 §2 i 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowienie znak GR 7623/14-6/09 z dnia 16.10.2009 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Konopiska nr 14/2008/2009, znak GR 7623/D-14/08/09 z dnia 27.01.2009 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rększowice, Kolonia Hutki, Kopalnia, Aleksandria Pierwsza częściowo w ulicach Wrzosowej, Leśnej, Górnej, Kwiatowej, Brzozowe oraz w Konopiskach, w ul. Małej, Sadowej i Opolskiej, Gmina Konopiska” uzupełnioną Postanowieniem Wójta Gminy Konopiska znak GR 7623/14-5/09 z dnia 07.08.2009r..

 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/.

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-16 11:14

rejestr zmian publikacji »

122.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 16.10.2009r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie :

- art. 113 §2 i 3 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że zostały wydane:

- w trybie art. art. 113 §2 i 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowienie znak GR 7623/13-6/09 z dnia 16.10.2009 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Konopiska nr 13/2008, znak GR 7623/D-13/08 z dnia 04.12.2008 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Korzonek, Leśniaki, Konopiska, ul. Śląska, Hutki, Jamki-Kowale, Gmina Konopiska”. uzupełnioną Postanowieniem Wójta Gminy Konopiska znak GR 7623/13-5/09 z dnia 07.08.2009r..

 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/.

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-16 11:11

rejestr zmian publikacji »

123.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 01.10.2009r.
GR 7623/9-1/09
  
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów wspódziałających
  
Na podstawie :
- art. 49, art. 61 §4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
- art. 64 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 4, art. 156, art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/
  
Zawiadomienie
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie działającego za pośrednictwem Biura Projektowego OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk z siedzibą ul. Ignacego Krasickiego 2, Radomsko zostało wszczęte z  postępowanie administracyjne w trybie art. 59 ust. 1 pkt. 2 i art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227. w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych na odcinku Wygoda – Konopiska – Blachownia”
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 73 KPA można zapoznać się dokumentami sprawy tj. wnioskiem i załącznikami w Urzędzie Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5, 42-274 Konopiska pok. 4 parter w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia.
 

Z uwagi iż planowana inwestycja znajduje się na terenie dwóch Gmin, a większa część leży na terenie Gminy Konopiska, zgodnie z art. 75  ust. 4 w/w ustawy postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi Wójt na którego obszarze właściwości znajduje się największa część obszaru.

 

W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wójt Gminy Konopiska stwierdza w drodze postanowienia po wcześniejszym zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którego zadania na podstawie art. 156 cytowanej ustawy wykonuje Starosta Częstochowski
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Wobec powyższego wystąpiono do powyższych organów w celu uzyskania stosownej opinii.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-10-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-10-01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-01 12:46

rejestr zmian publikacji »

124.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.08.2009r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie :

- art. 113 §2 i 3 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że zostały wydane:

- w trybie art. art. 113 §2 i 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowienie znak GR 7623/14-4/09 z dnia 05.08.2009 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia Wójta Gminy Konopiska znak: GR 7623/14-2/08 z dnia 26.11.2008 stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rększowice, Kolonia Hutki, Kopalnia, Aleksandria Pierwsza częściowo w ulicach Wrzosowej, Leśnej, Górnej, Kwiatowej, Brzozowe oraz w Konopiskach, w ul. Małej, Sadowej i Opolskiej, Gmina Konopiska”.

- w trybie art. art. 113 §2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowienie znak GR 7623/14-5/09 z dnia 05.08.2009 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Konopiska nr 14/2008/2009, znak GR 7623/D-14/08/09 z dnia 27.01.2009 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Rększowice, Kolonia Hutki, Kopalnia, Aleksandria Pierwsza częściowo w ulicach Wrzosowej, Leśnej, Górnej, Kwiatowej, Brzozowe oraz w Konopiskach, w ul. Małej, Sadowej i Opolskiej, Gmina Konopiska”.

 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/.

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-07 08:55

rejestr zmian publikacji »

125.

Obwieszczenie

Konopiska, dnia 07.08.2009

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie :

- art. 113 §2 i 3 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Konopiska

 

informuje, że zostały wydane:

- w trybie art. art. 113 §2 i 3 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowienie znak GR 7623/13-4/09 z dnia 05.08.2009 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia Wójta Gminy Konopiska znak: GR 7623/13-2/08 z dnia 04.11.2008 stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacja sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Korzonek, Leśniaki, Konopiska ul. Śląska, Hutki, Jamki-Kowale, Gmina Konopiska”

- w trybie art. art. 113 §2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) postanowienie znak GR 7623/13-5/09 z dnia 05.08.2009 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Konopiska nr 13/2008, znak GR 7623/D-13/08 z dnia 04.12.2008 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacja sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Korzonek, Leśniaki, Konopiska ul. Śląska, Hutki, Jamki-Kowale, Gmina Konopiska”.

 

W związku iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowano art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/.

 

Z treścią postanowień można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-08-07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-07 08:51

rejestr zmian publikacji »

126.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa
           Na podstawie art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, w związku z  art. 33 i art. 79 ust. w/w ustawy Wójt Gminy Konopiska informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na na budowie kompostowni pryzmowej oraz linii do produkcji paliwa alternatywnego w  miejscowości Konopiska
          Postępowanie jest prowadzone na wniosek firmy Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach. Przed wydaniem decyzji jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach, której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
         Informację o wniosku, postanowieniu organu prowadzącego postępowanie dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o raporcie oddziaływania na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, w dokumentach prowadzonych przez Wójta Gminy Konopiska (Urząd Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 4 (parter), tel . /0-34/ 328 20 57).
Informuje się o możliwości :
1) zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
2) składania uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy w Konopiskach - Referat Gospodarki i Rozwoju, pokój nr 4 (parter) , tel . /0-34/ 3282 057), w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do 21 sierpnia 2009r. (art. 33 ust. 1 pkt. 7 2  ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku (…)). Uwagi i wnioski złożone po tym terminie zgodnie z art. 35  w/w ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Konopiska, dnia 31 lipiec 2009
 

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-31 08:39

rejestr zmian publikacji »

127.

Zawiadomienie

Konopiska, dnia 25.06.2009r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie :

 

- art. 46, 61 §4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

-  § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

- art. 74 ust.3, art. 75 ust.3, art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 i art. 156  ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/

  

Zawiadomienie

że zostało wszczęte w dniu 25.06.2009 postępowanie administracyjne w trybie art. 59, 71 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/ w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Konopiska, w ulicy Przemysłowej, Spacerowej, Towarowej, Ogrodowej, Różanej gmina Konopiska” realizowanego przez Gminę Konopiska

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 73 KPA mieszkańcy w/w miejscowości  mogą zapoznać się z aktami sprawy w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 4 parter.

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-25 11:34

rejestr zmian publikacji »

128.

Obwieszczenie

  Konopiska, dnia 23.03.2009..

 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie :
- art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/,
- art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
-  § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)
- art. 46 a ust. 1, 7 p. 4, 7a, art. 48 ust. 1, 2 art. 56 ust. 1, 3, 2, 7, i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)
 
 
Wójt Gminy Konopiska
 
informuje, że zostało wydane w trybie art. 153 ust. 1 i art. 173 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/, zgodnie z art. 46 a ust. 1, 7 p. 4, 7a, art. 48 ust. 1, 2 art. 56 ust. 1, 3, 2, 7, i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GR 7623/D-11/08/09 z dnia 23.03.2009r. polegającego na produkcji brykietów opałowych uzyskiwanych z materiałów odzysku tj. trocin oraz zrębek pochodzenia tartacznego oraz uzyskiwanych w drodze utylizacji opakowań drewnianych realizowanego na działce nr 19/6 w m. Hutki
 
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Kinga Zygier
Osoba, która wprowadziła dane: Kinga Zygier
Data wytworzenia informacji: 2009-03-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2009-03-23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-23 12:45

rejestr zmian publikacji »

129.

Obwieszczenie