główna zawartość
artykuł nr 1

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2020

artykuł nr 2

Interpelacje i zapytania - rok 2020

artykuł nr 3

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2019

Załączniki:
Odpowiedź na interpelację Radnego Piotra Szczerbaka z dnia 28.12.2018 r 130 KB
Odpowiedź nr 1 na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 02.01.2019 r. 299 KB
Odpowiedź nr 2 na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 02.01.2019 r. 235 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 19.01.2019 r. 33 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 19.01.2019 r. 31 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Michała Cichonia z dnia 28.01.2019 r. 36 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Jarosza z dnia 28.01.2019 r. 29 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Agnieszki Chmielewskiej z dnia 19.02.2019 r. 172 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Jarosza z dnia 15.03.2019 r. 182 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Barbary Jabłońskiej z dnia 16.04.2019 r. 354 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Barbary Jabłońskiej z dnia 26.04.2019 r. 100 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Piotra Wojciechowskiego z dnia 20.05.2019 r. 203 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 17.05.2019 r. 404 KB
Odpowiedź na zapytanie Radnego Piotra Szczerbaka z dnia 04.06.2019 r MB
Odpowiedź na interpelację Radnego Marka Parandyka z dnia 17.06.2019 r. 269 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Karoliny Książek z dnia 12.07.2019 r. 109 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 02.09.2019r. 219 KB
Odpowiedź na interpelację Radnego Andrzeja Janika z dnia 13.10.2019r. 31 KB
Odpowiedź na interpelację Radnej Barbary Jabłońskiej z dnia 24.10.2019 r 307 KB
Odpowiedź na interpelacje Radnego Andrzeja Jarosza z dnia 26.11.2019 r. 218 KB
artykuł nr 4

Interpelacje i zapytania - rok 2019

artykuł nr 5

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania - rok 2018

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018-2023