główna zawartość
artykuł nr 1

Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych

 W Referacie Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych prowadzone są sprawy z zakresu obsługi oświaty, spraw związanych ze sportem, promocją oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

tel. 034 328-20-57 wew 42