główna zawartość
artykuł nr 1

Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Porządek obrad sesji Rady Gminy Konopiska dostępny jest pod adresem:

http://konopiska.rada24.pl/