logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy Konopiska

www.konopiska.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Wójt Gminy / Kompetencje
1.

Kompetencje i zadania wójta są określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015 poz.1515). 

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

-przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

- opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

-określanie sposobu wykonywania uchwał;

-gospodarowanie mieniem komunalnym;

-wykonywanie budżetu;

-zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Ponadto wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Konopiska
Za treść odpowiada: Barbara Ankowska - Lis
Osoba, która wprowadziła dane: Konrad Kijas
Data wytworzenia informacji: 2003-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 07:11

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Kompetencje
 Kontakt
 Dyżury
 Zarządzenia
 Obwieszczenia i zawiadomienia
wersja do druku drukuj