główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja urzędu

 

 

 Pomieszczenia Urzędu
 

 Parter

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

4

Kancelaria,CEIDG - Edyta Korbela034 328-20-57 wew. 40

2

Samodzielne stanowisko ds. gosp. komunlanej - Anna Ankowska

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa - Agnieszka Cierpiał

034 328-20-57 wew. 38
034 328-24-05

1

Referat Gospodarki i Rozwoju:
Stanowisko ds. ochrony środowiska - Piotr Ganczarek

Stanowisko ds. gospodarki odpadami - Joanna Janowska

Zamowienia publiczne - Patrycja Michalczyk


034 328-20-57 wew. 27


034 328-20-57 wew.39
3

Kierownik Referatu Gospodarki
i Rozwoju - Kinga Zygier,

Z-ca Kierownika Jarosław Kielan

034 328-20-57 wew.29

 

 


I Piętro

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

1

Sekretariat - Agnieszka Jarosz

034 328-20-57
fax 034 344-19-35

2

Wójt Gminy - Jerzy Żurek

034 328-20-57 wew.21

3

Zastępca Wójta Gminy - Iwona Lisek

 

034 328-20-57 wew.22

4

Sekretarz Gminy - Barbara Ankowska - Lis

034 328-20-57 wew.32

5Zastępca kierownika Referatu Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych - Agnieszka Rokosa034 328-20-57 wew.26

6

Referat Oświaty, Sportu i Funduszy Zewnętrznych
Specjalista ds. oświaty i organizacji pozarządowych - Halina Wolna
Stanowisko ds. sportu i spraw społecznych - Sylwia Krawczyk
034 328-20-57 wew.42

7

Referat Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności - Marzena Ciuk,
Stanowisko ds. OC - Adrian Kosowski

 
034 366-89-93

034 328-20-57 wew.23

8

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Katarzyna Boreckatel./fax 034 328-20-29

9

Wymiar podatków - Ilona Dudek, Marta Czaja, Patrycja Kozioł

034 328-20-57 wew. 28

10

Skarbnik Gminy - Jadwiga Janik

034 328-20-57 wew. 30

11

Referat Finansów
Zastępca Skarbnika Gminy - Magdalena Purgal
Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Marta Kamińska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Piotr Kosowski034 328-20-57 wew. 31

13

Stanowisko ds. obsługi kasy - Marlena Jędryka - Krupińska

034 328-20-57 wew. 25

14

Biuro Rady Gminy - Anna Podsiadlik,

034 328-20-57 wew. 36

15

Sala konferencyjna

Sala Ślubów

-------------

16

Informatyk - Konrad Kijas

034 328-20-57 wew. 37

 

Sutereny

Pokój

Stanowiska pracy

Telefon

 Archiwista - Jadwiga Poks034 328-20-57 wew. 43


 

Świetlica w suterenach

Punkt Konsultacyjny GKRPA
- sobota  15:00 - 17:00 - instruktor terapi uzależnień
- środa 17.00 - 19.00 -  instruktor terapi uzależnień
- sobota 14.00 - 15.00 - porady dla rodzin i ofiar przemocy

Dwie soboty w miesiącu od godz 12.00 do 14.00 psycholog udziela porad w zakresie: uzależnienia od alkoholu, przemocy oraz pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Terminy podane są w siedzibie punktu konsultacyjnego.

GKRPA w Konopiskach - spotkania 1 raz w miesiącu w miarę nagromadzenia spraw

Sutereny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -Pracownicy Socjalni - 034 328-20-57 wew. 51